Nurmohamed: Wet op bermgebruik moet veiligheid verkeer herstellen

De afgelopen maanden is een toename waargenomen van verkooptenten, billboards, wrakken e.d. op bermen van al zeer drukke wegen. De veiligheid van voetgangers, fietsers en weggebruikers is in gevaar met deze obstakels. Een recent geval van klachten van buurtbewoners was de kwestie op de hoek van de Gravenbergstraat. Om een einde te maken aan deze situatie heeft Riad Nurmohamed, DNA-lid van de VHP-fractie, gisteren een initiatiefwet ingediend in de DNA, getiteld “Wet gebruik wegbermen”, voor behandeling en goedkeuring.
Het hoofddoel van deze initiatiefwet is om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de weg- en andere gebruikers op primaire wegen en overige wegen in Suriname wordt hersteld c.q. verbeterd. Een tweede doelstelling is dat het recht van de buurtbewoners op een rustig woongenot in hun leefomgeving wordt hersteld en in stand wordt gehouden. In artikel 3 van deze wet wordt opgesomd wat wel op de berm gedaan mag worden en in artikel 4 is opgesomd wat verboden is op de berm. Nurmohamed zegt dat de initiatiefwet streng is. Indien eigenaars hun obstakels niet verwijderen binnen 6 maanden na goedkeuring van deze wet, krijgen ze een boete. Indien beleidsmakers in strijd handelen met deze wet, mogen zei naar Santo Boma.
“We weten ook dat mensen van de berm elke maand een bedrag moeten afdragen aan mensen”, aldus Nurmohamed. Daarom werden bermen massaal uitgegeven. De goedkeuring van deze wet zal durf vragen van de regering, van het parlement en van de politiek. Deze wet moet weer ordening brengen in onze infrastructuur. Het ministerie van Openbare Werken zal spoedig ook een bermbeleid voor diverse wegen moeten ontwikkelen en implementeren. Eerder diende dit DNA-lid een initiatiefwet in bij de DNA voor verlaging van de inschrijfgelden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: