Hanoeman: “Universiteit moet consequenties verbinden aan discutabele thesis”

“Ze nemen het niet meer alleen van achteren”, een thesis die voor veel commotie heeft veroorzaakt in de samenleving. Sinds een student K.N. onlangs op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) met deze thesis de bachelorgraad in Sociologie heeft behaald, is alle kritiek losgebarsten. Vooral de kwaliteit van de universiteit, dat al jaren in het geding is, wordt op deze manier verder aangetast. Ondertussen heeft de Organisatie Hindoe Media (OHM) dit ook publiekelijk laten blijken. Ook de onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman vindt het onverantwoord van de universiteit om studenten op deze wijze af te leveren.
In gesprek met Dagblad Suriname accentueert Hanoeman dat vanuit een wetenschappelijk invalshoek bekeken de thesis nauwelijks iets te bieden heeft. Dit zegt hij naar aanleiding van de steekproef van de afgestudeerde. “De zwakte van haar thesis begint bij haar respondentengroep, die slechts uit 15 ontwikkelde vrouwen bestaat. Hoe kan je op basis van 15 personen een uitspraak doen over de seksuele partnerrelatie in termen van verlangens, seksuele praktijken en taboes bij Hindostaanse vrouwen in Paramaribo en Wanica? Hoe kan de universiteit hieraan een bachelorgraad koppelen?”, beklemtoont Hanoeman.
Hij stelt dat er bij zo een onderzoek allereerst gekeken moest worden naar de totale populatie (vrouwen tussen 15 en 58 jaar) in Wanica en Paramaribo. Vervolgens zou op basis van de feitelijke populatie in die 2 districten minstens 10% van de algemene populatie gerekend moeten worden tot de steekproef. Volgens Hanoeman is een van de belangrijke stappen eveneens om de steekproef te categoriseren in: vrouwen die weinig ontwikkeld zijn, vrouwen die matig ontwikkeld zijn en vrouwen die hoog ontwikkeld zijn. “Vrouwen die hoog ontwikkeld zijn, beleven seks namelijk op een andere manier dan de vrouwen die weinig of matig ontwikkeld zijn. Met deze zaken moest er rekening gehouden worden, wat totaal niet is gebeurd bij deze thesis.”
Tot nog toe heeft de universiteit geen maatregelen getroffen in deze kwestie. Naar zeggen van Hanoeman heeft de universiteit in zijn algemeenheid gefaald en dient die “blunder” hersteld te worden door de thesis wederom te onderwerpen aan de validiteit. “Inhoudelijk bekeken is de titel bezijden haar onderzoek en dat kan niet. De universiteit werkt voor de gemeenschap en als de gemeenschap problemen heeft met de inhoud van de thesis, dan moet de universiteit consequenties eraan verbinden”, aldus Hanoeman.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: