SuAid en Staatsolie tekenen sponsorovereenkomst

2Su Aid en Staatsolie  tekenen sponsorovereenkomst1
2Su Aid en Staatsolie  tekenen sponsorovereenkomst2Stichting SuAid heeft in 2018 met de ‘Mek Wi Ala Gi Wan Dala’ campagne ruim SRD 1.108.361,82 opgehaald voor de renovatie van het gebouw van Stichting Voor het Kind (Stivoki). Staatsolie NV was de grootste donateur en zegde bij de afsluiting van de campagne op vrijdag 21 december 2018 SRD 470.000 toe, met de overhandiging van een symbolische cheque. Op dinsdag 23 april vond ten kantore van Staatsolie de ondertekening plaats van de overeenkomst.
Met de ondertekening kan op korte termijn een aanvang worden gemaakt met de renovatie van het gebouw van Stichting Voor het Kind. De overeenkomst tussen Stichting SuAid en Staatsolie NV is in onderling overleg tot stand gekomen en conform de richtlijnen die het bedrijf hanteert bij soortgelijke donaties. Dat houdt in deze in dat het toegezegde bedrag niet in één keer op de rekening van Stichting SuAid wordt overgemaakt.
Overmakingen vinden plaats naar gelang de renovatiewerkzaamheden bij Stivoki vorderen, op basis van facturen van de aannemer en goedkeuring van de directievoerder. Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen om op korte termijn het startsein te geven voor de daadwerkelijke renovatie van Stivoki.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: