C-47 kan arbeidsrust niet garanderen

1C-47 kan arbeidsrust niet garanderen (Copy)
Naarendorp: ‘Het moet u niet verbazen dat moro presi no kisi sensi’

Anno 2019 gaat het nog steeds slecht met de wrokoman.  Volgens C-47-ondervoorzitter Robby Naarendorp wordt er desondanks toch hard gewerkt om de belangen van de arbeider zo goed mogelijk te behartigen en vooral het nieuwe minimumuurloon te laten invoeren. Naarendorp heeft naast voorzitter Robby Berenstein dinsdag ook een beeld van de situatie gegeven op de Assemblee van de Arbeid in het gebouw van Vakcentrale C-47. Deze besturenvergadering is gehouden in verband met Dag van de Arbeid. “Luku o langa k’ba a aanpassing musu kon, maar a ne kon”, beklemtoonde Naarendorp. Met alle problemen nu voor de werknemer, stelde Naarendorp dat de arbeidsrust niet gegarandeerd kan worden. De vakbondsleider voerde aan dat corruptie hoogtij viert binnen de overheid, de regering geen transparant financieel beleid wil voeren, geld op onverklaarbare wijze verdampt, de koopkrachtversterking door de koersschommelingen verder is afgenomen en er allerlei manieren worden gezocht om de kleine verhogingen die de werknemers hebben gehad, terug te innen met het invoeren van diverse onrealistische belastingmaatregelen, waaronder de rij- en voertuigenbelasting en de ondertussen teruggedraaide verhoging van rijbewijskosten.
Berenstein: Zicht in wijziging belastingschijven
Berenstein stelde dat er harde afspraken met minister Soewarto Moestadja lopen wat betreft het wijzigen van de belastingschijven. Daarin is er nu wat zicht. Daarnaast zijn er ook heel wat andere positieve zaken het afgelopen jaar geweest, waaronder de aanname van arbeidswetten en in het bijzonder de wet over ouderschapsverlof.
Verhoging rijbewijskosten niet stopgezet, maar on hold
Wat de verhoging van het tarief van een rijbewijs van SRD 50 naar SRD 350 betreft, benadrukte Naarendorp dat deze verhoging niet is stopgezet, maar voorlopig slechts on hold is gezet. Hij vermoedt dat dit mogelijk een opgezette zaak is vanuit de autoriteiten om de reactie van de gemeenschap af te wachten en een gunstig moment te zoeken om deze verhogingen weer door de keel van de samenleving te drukken. Opvallend genoeg is voor geen enkele belastingbetaler duidelijk weet waar deze geinde middelen naar toe gaan. Hij vindt daarom dat autoriteiten niet vreemd moeten opkijken wanneer de vraag ‘pe a moni de?’ aan hen wordt gesteld.
Nog geen geld voor gezondheidsinstellingen
Veel instellingen, waaronder ook gezondheidsinstellingen, moeten steeds aan de bel trekken voor het op tijd storten van financiële middelen voor het personeel. Naarendorp noemde onder andere het Diakonessenhuis en St. Vincentius Ziekenhuis waar ultimatums tot 2 mei zijn gesteld aan de overheid wegens het uitblijven van de koopkrachtversterking van SRD 500 in maart en april van het huidig jaar. Naarendorp is ook voorzitter van de personeelsbonden bij voornoemde ziekenhuizen. Hij beweerde dinsdagochtend een telefoontje van één van de directeuren te hebben gehad. “De directeur wilde cito met mij praten, want ze kunnen de salarissen niet betalen”, stelde hij. De C-47-ondervoorzitter hoopt ook dat het probleem bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) spoedig wordt opgelost. Ook hier is een ultimatum gesteld.
Bureau Dak- en Thuislozen heeft ook nog geen geld gezien
Ook het Bureau Dak- en Thuislozen heeft nog geen geld gezien. “Maar het moet u niet verbazen dat moro presi no kisi sensi”, stelde Naarendorp. Hij stoorde zich eraan dat werknemers arbeid verrichten en moeten bedelen voor hun geld, terwijl regeringstoppers flink op dure reizen gaan.
Medicijnenklapper voor SZF’ers wordt kleiner
De C-47-ondervoorzitter meent dat steeds minder medicamenten in de medicijnenklapper beschikbaar zijn voor SZF’ers. “De medicijnenklapper voor SZF’ers wordt kleiner en kleiner. Maar wij accepteren het”, stelde hij. Hierdoor moeten verzekerden steeds weer achteraf in hun zak gaan om de kosten te vergoeden van bepaalde medicamenten.
Er zal nog meer gebeuren afhankelijk van de houding van de samenleving
Op de Assemblee van de Arbeid werd ook aandacht gevestigd op de problemen in de visserijsector waar de overheid tot nu toe niet heeft opgetreden tegen de Chinese hektrawlers, die dreigen de totale sector kapot te maken. Naarendorp vraagt zich af hoe het komt dat ondanks dat zelfs de president aangeeft dat deze boten zijn afgekeurd, geen vergunning hebben en moeten vertrekken, de Chinese vissersboten toch normaal doorgaan met het illegaal vissen in Surinaamse wateren. Hij voorspelt dat er nog meer van dit soort taferelen zullen plaatsvinden ‘afhankelijk van de houding van de samenleving’. “We horen die dingen aan en praten even tussendoor erover, maar….”, aldus Naarendorp.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: