Swami Girdhari: “Wij verwachten serieuze opstelling CBvS en Bankiersvereniging over opstapelend valutaprobleem”

Swami Girdhari
Swami Girdhari
De poging van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Bankiersvereniging heeft wederom niet geleid tot het gewenst resultaat: de geconfisqueerde € 19,5 miljoen bevindt zich nog steeds bij de Nederlandse justitiële autoriteiten. Alhoewel dit een ernstige situatie is, waar velen reeds ervaren dat Suriname geleidelijk aan in een isolement terechtkomt, moest de samenleving op 26 april 2019 tijdens een persconferentie van de CBvS genoegen nemen met een antwoord, waarin niets anders te melden was dan dat er op korte termijn geen oplossingen in zicht zijn. Om dit cliché antwoord in een nieuw jasje te steken, heeft de CBvS gebruikgemaakt van de Nederlandse advocaat, Aldo Verbruggen. Volgens deze advocaat zijn er geen redenen meer aanwezig om de € 19,5 miljoen nog langer te confisqueren.
Suriname niet in de ban van goedkope verhaaltjes
Swami Girdhari, econoom en bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), benadrukt in gesprek met Dagblad Suriname dat dergelijke goedkope verhaaltjes geen zoden aan de dijk leggen. “Wij zijn primair niet geïnteresseerd in een verhaal, waarbij Nederland in opspraak is. Wij zijn geïnteresseerd in de acties die onze autoriteiten zullen ondernemen, zodat de burgers in Suriname over haar eigen financiële middelen van hun eigen bankrekeningen kunnen beschikken. Welke creatieve oplossingen gaan zij hiervoor inzetten?” Noch CBvS noch de Surinaamse Bankiersvereniging hebben een duidelijke zienswijze hierover geschetst. Dit, terwijl beide partijen de schaarste aan USD onderkennen.
Valutaprobleem wordt complexer
Girdhari merkt op dat de banken het valutaprobleem juist complexer maken door onder andere geen eenduidig beleid te hanteren. “Zelfs tussen filialen van dezelfde banken is er geen eenduidigheid; bij het ene filiaal kan je per dag USD 300 opnemen en bij het andere USD 500.” Hij kan zich niet indenken hoe de gezamenlijke bankleiding tezamen met een team van advocaten niets anders kan bedenken dan het indienen van een klaagschrift bij het Nederlandse Openbaar Ministerie. “Nogmaals, met zulke antwoorden kunnen wij geen genoegen nemen. De burgers hebben in vertrouwen hun geld beschikbaar gesteld aan de banken. Dus nu willen wij concrete actieplannen zien.”
VES-voorstel goed voor circa USD 2,7 miljoen op weekbasis
Op 29 april heeft VES als tijdelijke oplossing voorgesteld om de toeristen uit Nederland en Frans-Guyana ertoe te bewegen om in plaats van cash Euro, cash USD mee te nemen wanneer ze naar Suriname komen. Een meevaller is de vakantieperiode, die thans in Nederland gaande is. In augustus en september vangt de grote vakantie aan in Suriname. “De behoefte aan USD zal alleen maar toenemen, met het onaangenaam gevolg dat de USD-wisselkoers verder kan stijgen.” Volgens Girdhari moeten de financiële autoriteiten hierop inspelen. Er dient een plan van aanpak uitgezet te worden met de betrokkenheid van de relevante stakeholders. De Surinaamse ngo’s in Nederland kunnen hierbij een belangrijke functie vervullen. Hij licht toe dat toeristen op weekbasis gemiddeld USD 2,7 miljoen in het laatje kunnen brengen. “Doorgaans hebben we 10 vluchten per week uit Nederland. Laten we uitgaan van gemiddeld 250 toeristen per vlucht. Stel dat elk van hen € 1000 zouden besteden in Suriname. Als ze dit omzetten in USD en dat meenemen naar Suriname, betekent het een USD-toevoer van USD 2,7 miljoen per week. Voor de komende vakantieperiode kunnen we een instroom van USD 45 miljoen genereren. Dit is geen structurele oplossing, maar in de komende maanden kan het wel deels bijdragen aan een verlichting naar de behoefte aan USD. In de tussentijd kan de banktop nadenken over andere mogelijkheden om de situatie te normaliseren.” Girdhari verduidelijkt tot slot dat de samenleving concrete oplossingsmodellen wil zien in plaats van cliché antwoorden.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: