VSB zal niet meer deelnemen aan Tweede Decent Work Country Programma

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) constateert reeds geruime tijd, dat
gerechtvaardige belangen en wensen van het bedrijfsleven achteloos terzijde worden
geschoven, waardoor bedrijven niet gericht kunnen werken aan de verbetering en verhoging
van de productie van goederen en diensten ondermeer om te exporteren.
De kwestie van de Economic Partnership Agreement, waarbij het bedrijfsleven reeds langer
dan een jaar heeft gevraagd om ratificatie; de kwestie van de Chinese trawlers in
Surinaamse wateren; de kwestie van de evaluatie van de sociale wetten; de kwestie van de
ernstige verstoring van de principes van mededinging zijn enkele zaken, die al een poos
onder de aandacht van de regering en andere organen zijn gebracht.
Maar, ook in andere opzichten merkt de VSB een ernstige desavouering van de
gerechtvaardigde belangen en wensen van het bedrijfsleven, namelijk in meetings van het
Arbeidsadvies College, waar voorstellen van de leden van het bedrijfsleven om te geraken
tot modernisering van het arbeidsproces en arbeidsrelaties op basis van mondiale
veranderingen en de noodzaak om productiever en innovatiever tewerk te gaan, continu
resulteren in het tegendeel.
De VSB ondersteunt Decent Work volledig en dus ook het basisprincipe van
arbeidsstandaarden en wetgeving en is eveneens voorstander van modernisering van de
arbeidswetgeving, maar is tot de conclusie gekomen, dat deze modernisering verworden is
tot een race om zoveel mogelijk wettten aan te nemen zonder rekening te houden met de
maatschappelijke context en relevantie van wetten, maar ook de sociale partners.
De VSB betreurt het ten zeerste, dat deze race nu een stadium heeft bereikt, waarbij door
het Ministerie van Arbeid één van de basisprincipes van Decent Work achteloos opzij wordt
geschoven en het bedrijfsleven in principe voor een voldongen feit wordt geplaatst.
De VSB heeft derhalve na ampel beraad besloten om niet langer te participeren aan het
proces om te geraken tot een Tweede Decent Work Country Programma en zal heden dan
ook niet participeren aan de validation meeting van dit document.
De VSB betreurt dat het gedwongen is geworden om deze stap te ondernemen, maar kan
niet langer toezien, dat belangen van het bedrijfsleven ernstig geschaad worden, omdat zij
zich constructief blijft opstellen, waardoor het bedrijfsleven continu de rekening
gepresenteerd krijgt en dus geconfronteerd wordt met verhoogde kosten, terwijl de
verdiencapaciteit in de afgelopen periode ernstig is aangetast.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: