President en VMS praten in alle stilte

Op het presidentieel Paleis heeft de President van de Republiek
Suriname Z.E Desiré Bouterse, in het bijzijn van Minister Regilio Dodson als minister
Volksgezondheid ad interim en Raadsadviseur Alibux, een gesprek plaatsgevonden met een
vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) onder
leiding van Pieter Voigt.
Tijdens dit gesprek zijn de volgende zaken besproken:
 De bezorgdheden naar aanleiding van het ‘Bakana Tori’ radioprogramma welke
spanningen heeft doen ontstaan tussen het bestuur en leden van de VMS en
Humphrey Hasrath als hoofd medische dienst van het staats ziekenfonds (SZF) en
 De ontstane spanningen vanwege een briefwisseling tussen het ministerie van
volksgezondheid en de VMS omtrent contracten van medici.
Het resultaat van dit gesprek is dat de President aan de delegatie van de VMS enkele dagen de
tijd gevraagd heeft om hetgeen aangehaald is diepgaand te bekijken. De afspraak is dat aan het
eind van de week partijen weer bij elkaar komen om zaken nader te bespreken.
Zowel het bestuur van VMS als de President van de Republiek Suriname zullen zich blijven
inzetten voor het garanderen van kwalitatieve gezondheidszorg.
Partijen hebben ook afgesproken een persstilte in te lassen, zodat er in een gezonde sfeer
gewerkt kan worden aan een structurele oplossing van het ontstane probleem.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: