Ontslagaanvraag financieel een zegen voor Soerdjan

Lekhram Soerdjan
Lekhram Soerdjan
Jogi: ‘Trawlers waren belangrijker dan Soerdjan’

Het gedwongen worden om vergunningen aan de zes Chinese vistrawlers van ROS National Fishery NV te verstrekken, is de reden waarom minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) besloten heeft zijn portefeuille ter beschikking te stellen aan president Desi Bouterse. “Ik had het al zien aankomen. Er waren maar twee mogelijkheden: de minister vertrekt en de trawlers blijven, of de trawlers vertrekken en de minister blijft. Helaas waren de trawlers belangrijker voor de president, dan de minister”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, lid van de vaste parlementaire commissie LVV, aan Dagblad Suriname. Hoewel het staatshoofd de bewindsman gevraagd heeft om zijn ontslagaanvraag voorlopig aan te houden, benadrukt Jogi dat het nooit eerder is voorgekomen dat een minister gehandhaafd blijft na zo een ontslagverzoek. Het verzoek alleen duidt volgens hem erop dat er behoorlijk veel zaken mis gaan in de werkrelatie tussen het kabinet van de president en het ministerie van LVV. “Als minister heeft hij zijn integriteit en waardigheid getoond door zich niet blindelings loyaal op te stellen tegenover het gezag die wetten en regels wil overtreden”, aldus Jogi.
Fabrieksschepen nog op Surinaamse wateren; kabinet oefent druk uit
De zes Chinese fabrieksschepen die zich sinds november vorig jaar in Surinaamse wateren bevinden, zijn nog steeds niet vertrokken. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben coalitie- én oppositieleden deze kwestie aan de orde gesteld. Soerdjan heeft op 7 maart in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de trawlers illegaal hier zijn en dat zij op basis van de Visserijwet geen vergunning zullen krijgen. Jogi voert aan dat er enorm veel druk vanuit het Kabinet van de President op LVV wordt uitgeoefend om ROS National Fishery NV de nodige vergunningen te verlenen. “En dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van aanname van steekpenningen. In het parlement heeft de regering deze stelling op geen enkele wijze tegengesproken”, stelt de VHP’er.
Behoud privileges voor zes maanden; opteren voor functie departementsdirecteur
Soerdjan komt oorspronkelijk uit de VHP. Hij is als technocraat door president Bouterse aangetrokken en hij zegde daarvoor het lidmaatschap van de VHP op. Opvallend is dat Soerdjan precies een jaar heeft gewacht om zijn ontslagbrief in te dienen. Hij werd op 4 april 2018 door de president aangesteld en diende zijn brief op 8 april 2019 in. Indien het staatshoofd uiteindelijk toch meegaat met het verzoek om Soerdjan te vervangen, dan krijgt deze bewindsman een half jaar zijn salaris (bruto SRD 18.088 per maand) uitbetaald. Ook heeft hij recht op alle voorzieningen gedurende deze periode. Daarna mag hij opteren voor de functie van departementsdirecteur. Jogi vermoedt dat de bewindsman alles goed heeft gepland door de termijn van een jaar rustig uit te zitten en daarna toe te slaan.
Pensioen opgebouwd als parlementariër
Soerdjan is volgens Jogi geen kleine jongen in de politiek geweest. Hij was directeur van Adron, daarna is hij vijf jaren parlementariër geweest. Als gewezen parlementariër tussen 2010 en 2015 heeft Soerdjan ook daar zijn financiële voorzieningen opgebouwd. Zodra hij de leeftijd van 55 jaar of ouder heeft bereikt , heeft hij recht op een pensioen dat gelijk is aan de 100% maandelijkse schadeloosstelling, het volle loon, dat een assembleelid normaal krijgt uitbetaald. Een ex-parlementariër die jonger is dan 55 jaar met een volle zittingsperiode, niet reeds in dienst is van de overheid, wordt in dienst genomen als beleidsambtenaar tot zijn 55ste jaar, om vervolgens zijn DNA-pensioen te kunnen ontvangen.
Verkeerde keus gemaakt
Ondanks zijn politieke ervaring, kennis en hoge scholing blijkt volgens Jogi nu toch dat de ex-VHP’er Soerdjan een verkeerde keus had gemaakt door in zee te gaan met Bouterse. Daarvoor was hij door meerdere ervaren politici ook gewaarschuwd. “Anders zou hij de eindstreep hebben gehaald met de rest van de regering. Men zocht toen om zich niet primair op het agrarisch beleid te focussen, maar men zocht vermoedelijk gewoon naar iemand die stukken kon tekenen en mensen kon accommoderen. Nu heeft men gezien dat deze man geen jaknikker is”, aldus de politicus.
NII: minister voelde zich beledigd
Het Nationaal Informatie Instituut (NII) meldt dat binnen de leiding van het ministerie van LVV een ernstig meningsverschil is ontstaan met betrekking tot het beleid en de beleidsuitvoering. President Bouterse heeft naar aanleiding daarvan een spoed meeting bijeen geroepen teneinde aan dit meningsverschil het hoofd te bieden. Tijdens dit gesprek heeft minister Soerdjan zich dusdanig beledigd gevoeld dat hij besloten heeft zijn portefeuille ter beschikking te stellen van het staatshoofd. De president heeft toen gemeend de minister te vragen een en ander aan te houden, zodat er ruimte gevonden kan worden om na te gaan op welke wijze de minister op basis van zijn expertise en ervaring anderszins ingezet kan worden. De minister is meegegaan met het voorstel van de president.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: