Clad-rapport: ‘Carifesta -budget overschreden door onvoldoende bewaking’

Frontfoto 1Het Clad-rapport over Carifesta XI is sedert 23 augustus 2016 ingediend bij het parlement, maar is tot nu toe niet behandeld. De president had toen aangegeven, dat hij het had doorgestuurd naar de procureur-generaal. Minister Hoefdraad van Financiën heeft De Nationale Assemblee (DNA) toen een kopie doen toekomen van het rapport dat de Centrale Landsaccountantsdienst heeft uitgebracht over Carifesta XI. Daarin zijn de feitelijke bevindingen inzake het onderzoek naar de financiële administratie van het Caribisch festival gehouden in juli 2014, weergegeven.
Nog te betalen SRD 18.9 miljoen
Voor het organiseren van het Carifesta XI was een begroting van SRD 23.568.000 ter goedkeuring ingediend. Van dit bedrag is uiteindelijk een bedrag van SRD 18.948.260 goedgekeurd. Ten laste van het Directoraat Cultuur (Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling) is SRD 16.000.000 (16 miljoen) overgemaakt. Van de totale kosten moet nog SRD 18.777.720 betaald worden aan leveranciers. Volgens de Clad heeft de regering zich niet gehouden aan het begrotingsbeginsel van ‘voorafgaande toestemming.’ Daarnaast wordt de regering ook het terzijde schuiven van de begrotingsdiscipline verweten. Vastgesteld werd, dat binnen de Carifesta XI-organisatie het budget onvoldoende is bewaakt, waardoor het in hoge mate is overschreden.
SRD 15.509 per participant
In de begroting is ervan uit gegaan dat 1.500 personen zouden participeren en dat 500 personen zouden functioneren als liaison officers en event workers. Uit de realisatie blijkt dat niet 1.500, maar 2.539 personen hebben geparticipeerd en dat niet 500, maar 927 personen hebben gefunctioneerd als liaison officers en event workers. Op basis van het werkelijke aantal participanten van 2.539 is vastgesteld dat de werkelijke gemiddelde kosten per participant SRD 15.509 bedragen.
Kosten Haïti en Cuba door Suriname betaald
De Clad heeft vastgesteld, dat indien de Host Country Management Committee (HCMC) had besloten om het aantal deelnemers te beperken tot het begrote aantal en geen extra activiteiten had uitgevoerd, zoals het op kosten van het Carifesta XI vervoeren en accommoderen van participanten uit Cuba en Haïti, de begroting niet zou zijn overschreden.
Financiële administratie klopt van geen kant
De Clad kon aan de hand van de omschrijvingen in de financiële administratie geen duidelijkheid verkrijgen omtrent de diensten van personen of instanties aan wie betalingen zijn verricht. Bovendien ontbreekt de omschrijving van kastransacties met een totaalbedrag van SRD 2.262.820. Vastgesteld is, dat niet alle in het kader van het Carifesta XI aangeschafte duurzame gebruiksgoederen nog aanwezig zijn op de daarvoor aangewezen locatie.
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: