VMS-persconferentie: “Catastrofe voor onze zorg dreigt”

Frontfoto 1De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) hield maandag naar aanleiding van uitspraken van het SZF een persconferentie. Aanleiding voor deze bijeenkomst, die goed was vertegenwoordigd door de specialisten, zijn de aantijgingen van het hoofd Medische Dienst van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), Humphrey Hasrat. Het aandacht vragen voor het schrijnend tekort aan medicamenten en middelen is uitgelopen op een regelrechte confrontatie tussen de VMS en het SZF.
Pieter Voigt, voorzitter van de VMS, zei in het VMS-gebouw dat de uitspraken van Hasrat niet op persoonlijke titel zijn gedaan. “De uitspraken die hij heeft gedaan zijn gebaseerd op informatie waarover hij beschikt, uit hoofde van zijn functie als hoofd Medische Dienst. Deze gegevens hadden nooit op deze manier naar buiten gebracht mogen worden. Bovendien heeft hij gebruik gemaakt van een staatsmedium. Geen enkele zorgverlener wil op deze manier geschoffeerd en gecriminaliseerd worden”, liet Voigt weten. Dat een of meer zorgverleners bij het indienen van hun declaraties over de schreef zijn gegaan betekent niet dat een hele groep daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden. De VMS heeft haar ongenoegen in een brief kenbaar gemaakt aan De Nationale Assemblee (DNA) en aan de president. De beroepsgroep is zwaar teleurgesteld in de uitspraken van Hasrat. In de brief komt het vrij vertaald er dan ook op neer dat de specialisten aangeven dat Hasrat ruim baan moet maken. De goed bezochte persconferentie bewijst volgens Voigt dat de onvrede bij de gehele groep heerst.
Stichtingen en NV’s
Volgens Hasrat werken 70 tot 80 procent van de medici onder de naam van een stichting. Een van de aanwezige artsen stelde het te betreuren dat het geen 100 procent is. “Dit is gebeurd omdat de artsen dienstverleners zijn voor het SZF. Het SZF houdt 40 procent van ons inkomen in, dit is een verkapte vorm van belastinginning.” De andere twee verzekeringsmaatschappijen waar de medici ook diensten aan verlenen, plegen deze inhoudingen niet. “We zijn niet in dienst van het SZF, we zijn dienstverleners. Dus als je een deel van ons inkomen inhoudt en als de regels toelaten dat je in de vorm van een stichting of een NV bruto uitbetaald wordt, dan doen we dat.”
30.000 euro per maand
Volgens de informatie van Hasrat verdienen de specialisten 30.000 euro per maand. “Voor 170 specialisten is dat omgerekend SRD 43 miljoen op maandbasis, terwijl uit de meest recente stukken van het SZF zelf blijkt dat SZF 6.5 miljoen uitkeert op maandbasis aan de beroepsgroep. Dat is heel wat anders dan wat Hasrat ons wil doen laten geloven”, aldus Voigt.
Juridische stappen
De VMS weet nog niet of er juridische stappen zullen volgen op de uitspraken. We kunnen het ook persoonlijk overwegen, maar we zijn er nog niet uit. De voorzitter ziet het liefst dat deze confrontatie zo snel mogelijk wordt beëindigd.
Afstand nemen van uitspraken
Ildemar Fakkel illustreerde ‘dat als iemand je bij herhaling beschadigt, je daar geen contact mee wil, met de instantie SZF wil de VMS wel contact’. De specialist zei dat als SZF stelt dat Hasrat op eigen titel praat, je daarmee nog geen afstand van de uitspraken hebt genomen. “De bal ligt daarmee niet bij ons”, stelde Fakkel. Hij zei ook dat de VMS al jaren, met name met deze directie van het SZF, bezig is om een aantal zaken op te lossen en dat dat maar niet wil lukken. “We hebben vorig jaar aangegeven dat als zaken niet zouden veranderen de VMS haar diensten zou aanpassen.”
De confrontatie: politiek specialistenregister
Waarom juist nu deze situatie is ontstaan komt voort uit meerdere ontwikkelingen binnen de zorgsector. Een van de zaken is het beleid waarbij gekozen is voor het opzetten van een ‘politiek specialistenregister’. “Om welke reden wordt dat gedaan?”, vroeg Voigt zich af. Reeds 50 jaar beschikken wij over een specialistenregistratiecommissie, die valt onder de VMS. De bedoeling van deze commissie is om alle artsen die zich willen vestigen in Suriname goed te screenen. “Er wordt nagegaan of de betreffende persoon voldoet aan de standaarden die Suriname hanteert.” Voigt geeft daarbij aan dat Hasrat echter zegt dat de VMS deze commissie heeft om anderen buiten te sluiten. “Nee, wij proberen kwakzalvers buiten te houden.” De VMS-voorzitter bracht in herinnering dat in het verleden velen die naar Suriname kwamen, brokken hebben gemaakt binnen de sector. “Deze mensen zijn hals over kop het land uitgevlucht.” Voigt vindt een politiek register niet verstandig. “We denken dat de politiek niet in staat is om de kunde van doctoren die in het land willen werken, te beoordelen.” Een andere zaak is dat er met veel bombarie werd aangekondigd dat het nieuwe ziekenhuis te Wanica volledig met Cubanen bemand zou worden. “Er is totaal geen overleg geweest met een Surinaams ziekenhuis of de zittende beroepsgroep.” De VMS-voorzitter ziet dit voornemen als een schoffering naar de Surinaamse beroepsgroep toe.
Monopoliepositie SZF
“Het SZF heeft een monopoliepositie verworven en meent de zorg te organiseren zoals het hem dunkt. Drie jaren terug heeft een kleine groep mensen ook gemeend om via de zorgwet de zorg te reorganiseren en dat heeft niet voldaan aan de verwachtingen. Nu is er weer een kleine groep mensen die meent de zorg een andere wending te moeten geven, terwijl wij er allemaal naar kijken. We denken dat dit catastrofaal kan zijn voor onze zorg”, zei Voigt.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: