Bestuur BLTO eist intrekking ontslag Urvin Watson

‘Mishandelde’ leerling was in trance geraakt
Frontfoto 2
De in opspraak geraakte leerkracht Urvin Watson is geen wreedaard, maar een held. Dit accentueerde René Bilkerdijk, voorzitter van de Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO), op 8 april tijdens een persconferentie. De kwestie rondom Watson, die verweten wordt een leerling van Mulo Brokopondo op ernstige wijze mishandeld te hebben, is niet in alle facetten weergegeven. Het enige wat bekend is, is een filmpje dat overal op social media circuleert. Daarom vind Bilkerdijk het nodig om de andere kant van de medaille toe te lichten. Het begon allemaal toen het 15-jarige meisje zeer agressief gedrag vertoonde. Een gedrag dat Bilkerdijk beschrijft wanneer iemand in trance raakt.
“Noch het Onderwijsministerie noch de assembleeleden hebben de moeite genomen om de zaak te onderzoeken. Alleen vanwege dat filmpje is Watson ontslagen. In het parlement is gezegd dat Watson voorlopig geschorst is, maar face-to-face heeft de minister aan Watson gezegd dat hij ontslagen is.” Bilkerdijk verduidelijkt dat de aanpak vanuit het ministerie niet gebaseerd is op een grondig onderzoek. Tegen Watson is er bovendien ook aangifte gedaan. “Hierdoor is de dappere man door de politie geboeid en gesmeten in een smerige ruimte binnen de gevangenis van Brokopondo waar normaliter rovers/ drugsdealers/ moordenaars worden opgesloten.”
Volgens Bilkerdijk is het Watson die erger heeft voorkomen; de jongeren worden steeds agressiever. “Het gaat om een dappere man die ervoor heeft gezorgd dat er geen ongelukken zijn gebeurd op die school. Een man die 3 weken terug ook gezorgd heeft dat hij vechtende studenten heeft kunnen ontwapenen.” Dat Watson overigens als een onbevoegde leerkracht wordt gezien, vindt Bilkerdijk verbazingwekkend. Het verwijt is dat Watson slechts over een Amto-diploma beschikt en geen eed heeft afgelegd. “Al tientallen jaren maakt het beroepsonderwijs gebruik van afgestudeerden van Natin en Amto. Ze worden ingezet als praktijkleraar op het lbo. We hebben deze mensen hard nodig en ze doen het uitstekend, ook in die tientallen jaren.” Hierdoor ervaart BLTO de aanpak van Onderwijsminister Lilian Ferrier als een belediging.
Bilkerdijk vraagt zich af hoe een leerkracht nog meer om moet gaan met een geval waarbij een leerling onhandelbaar wordt c.q. in trance raakt. In zijn optiek is fysiek geweld onvermijdelijk in dergelijke gevallen. Vanwege de onterechte situatie waarin Watson verwikkeld is geraakt, heeft het bestuur van BLTO besloten om de school in kwestie te sluiten. Om de situatie te normaliseren, eist BLTO dat de minister voldoet aan 3 eisen: het ontslag van Watson onmiddellijk intrekken, de ernstige beschuldigingen intrekken, en een nadere uitleg van de Onderwijsminister over de Amto’ers en Natin’ers die bij BLTO zijn aangesloten.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: