Noodalarm medicamententekort uitgemond in escalatie tussen VMS en SZF

VMS accepteert geen rectificatie meer van SZF

Het om aandacht vragen voor het schrijnend tekort aan medicamenten binnen de gezondheidssector is uitgemond in een escalatie tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en het Staatsziekenfonds (SZF). De ernst van de zaak is zodanig dat de samenwerking niet ongewijzigd voortgezet kan worden. VMS-bestuursvoorzitter Pieter Voigt en bestuurslid Ildemar Fakkel waren gistermiddag te gast in het actualiteitenprogramma ‘Welingelichte Kringen’ dat via Radio ABC wordt uitgezonden. De nadruk werd op gelegd dat de beschuldigingen en aantijgingen gedaan door het hoofd van de Medische Dienst van het Staatsziekenfonds, Humphrey Hasrat, onacceptabel zijn voor de VMS. Hasrat schroomde er niet voor om via staatsmedia tal van verregaande beschuldigingen te richten aan het adres van de VMS.
In het programma werd duidelijk gesteld dat de VMS heel boos en tegelijkertijd teleurgesteld is in de directie van het SZF. Hoewel er verregaande pijnlijke beschuldigingen zijn gedaan door Hasrat in de hoedanigheid van het hoofd van de Medische Dienst van het SZF, heeft het SZF nimmer laten weten dat het zich distantieert van de uitspraken gedaan door Hasrat. Op grond hiervan stelt de VMS dat het SZF het eens is met de uitlatingen gedaan door Hasrat en voegt er meteen aan toe dat de kous niet af is met een rectificatie. De relatie tussen de VMS en het SZF heeft meer dan ooit tevoren een dergelijke dieptepunt bereikt.
Hasrat beschuldigt er maar op los

Via de staatsmedia heeft Hasrat er niet voor geschroomd om, als reactie op het medicamententekort binnen de gezondheidszorg in Suriname, met modder te smijten aan het adres van de VMS. Behalve beschuldigingen en verdachtmakingen dat 7 specialisten gesjoemeld zouden hebben met de indiening van declaraties, stelt hij dat Surinaamse medici de stroom van buitenlandse medici naar Suriname zou tegenwerken. Hasrat gaat verder en stelt dat er binnen de opleiding tot medici in Suriname sprake zou zijn van favoritisme en dat niet een ieder in de gelegenheid gesteld worden om Geneeskunde te studeren. Dit wordt tegengehouden door een groep elite. Ook zouden Surinaamse medici weigeren om hun diensten te gaan verlenen in het binnenland.
Door de twee medici, Voigt en Fakkel, werd erop gewezen dat het simpel erop wijzen dat er een tekort is een medicamenten, uitgemond is in een escalatie. Het is geen geheim dat vanwege het ontbreken van medicijnen en spullen ten behoeve van de operatiekamer, bepaalde operaties die niet accuut zijn, uitgesteld worden. Niet alleen de OK maar ook de Intensive Care Unit zit verlegen om broodnodig medische spullen. Dat er op grond hiervan tal van beschuldigingen worden gedaan door Hasrat, vinden Voigt en Fakkel, onacceptabel. Voorop werd gesteld dat zij niet in staat zijn om de zorg te bieden die zij graag zouden willen. Het toelaten van studenten binnen de Medische Faculteit, het bepalen van de numerus fixus, is een aangelegenheid waar de VMS totaal geen zicht op heeft. Hasrat zou middels zijn uitspraken de bevolking hebben opgehitst tegen de Surinaamse medici. Dit is heel ernstig en gevaarlijk. De arts-patient relatie raakt in het geding, werd gesteld.
De VMS is geen politieke partij

De twee medici voerden aan dat de VMS geen politieke partij is maar een vereniging die waakt over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat er een politieke aanval tegen hen is geopend, verbaast hun. Maar er werd erbij vermeld dat hoewel toevallig het verkiezingsseizoen is aangebroken, zij niet ervan weerhouden zullen worden hun mond open te maken. Bestuursvoorzitter Voigt zou volgens Hasrat een hartchirurg belemmerd hebben om zich hier te komen vestigen. Dit werd gisteren ontkracht door Voigt. Zijn collega heeft zijn opleiding in Nederland afgemaakt en zou om persoonlijke redenen besloten hebben om zich in Nederland te vestigen. Die opleiding heeft hij zelf gefinancierd. Er zou geen enkele verplichting op hem rusten om terug te komen naar Suriname. Ook heeft Hasrat Voigt ervan beschuldigd dat hij broodvrees zou hebben. Hier bracht Voigt duidelijkheid in door aan te geven dat sedert hij zich in Suriname heeft gevestigd, hij een vast salaris ontvangt. De komst van zelfs 20 hartchirurgen, zou geen enkele invloed op hem uitoefenen.
SZF monopolie aan het verwerven
Er moet niet uit het oog verloren worden dat de handelingen van het SZF rieken naar het opzetten van een scenario voor het kunnen verwerven van monopolie. Deze wending van het SZF kan ernstige consequenties met zich meebrengen. Gesteld werd dat SZF de grootste betaler is aan de ziekenhuizen. Ook is interessant te weten door wie het SZF wordt gecontroleerd. Waarom blijft het SZF zijn core business niet verstevigen, maar is het naarstig bezig om haar diensten uit te breiden? Geruchten zouden de ronde doen dat er centjes binnenrollen door de uitbreiding. Verder is het heel vreemd dat alhoewel het SZF aangeeft de beste zorgverlener te zijn, zijn personeel niet over een SZF dokterskaart maar over een particuliere dokterskaart beschikt. Dit is een feit, dat het personeel hoewel ze werkzaam zijn bij ‘de beste zorgverlener’, zijn eigen zorgverlener niet eens in vertrouwen neemt.
Hasrat is voorzitter van de Stichting River Vieuw

Opmerkelijk is, dat Hasrat de voorzitter is van de Stichting River Vieuw, de stichting die van het Zorghotel, die inmiddels is opgekocht door de Staat, een Centrum of Excellence wil maken. Hier werd door de medici die te gast waren in ‘Welingelichte kringen’ op gewezen dat de nieuwste technologische snufjes op het medisch gebied hier toegepast zullen worden. Al de medici beschikken over de vaardigheden om dergelijke verrichtingen te doen. Maar het gaat erom dat de benodigd apparatuur ter beschikking moet zijn. Er werd opgemerkt dat de Staat Suriname niet eens in staat is om de traditionele ouderwetse manier van operatie voeren met een mes en snee te betalen, maar wel durft om een vingerwijzing te doen aan het adres van de medici dat zij niet capabel genoeg zouden zijn. Volgens de medici kunnen zij ook operaties voeren als in andere landen met een robot van 3 miljoen Euro. Maar feit is dat de robot eerst gekocht moet worden door de Staat.
Verder kwam aan de orde dat indien het SZF van oordeel is dat het verouderd een chaos is, het deze chaos in stand houdt. Gedurende het bewind van Patrick Pengel als minister van Volksgezondheid is reeds een aanvang gemaakt met het electronisch patientendossier. Toen het roer op het ministerie werd overgenomen door Antoine Elias vreesde de VMS al dat de continuiteit hiervan gevaar zou lopen. En warempel, de nieuwe minister wil een ander systeem introduceren.
Er is een Specialistenregistratiecommissie die een wakend en toeziend oog heeft op de kwaliteit van medici die Suriname worden binnengebracht of zij voldoen aan de normen en waarden. En dit beschermingsmechanisme vanuit de zijde van de VMS wordt door de Volksgezondheidminister omgevormd tot een politiek specialistenregister. Hier wezen de twee medici op in ‘Welingelichte kringen’. Door wie moet een dokter gescreend worden. Door een minister met een politieke bagage of een dokter met een bagage eaan kennis en ervaring? Frappant is dat een noodkreet vanwege het tekort aan medicamenten, beantwoord werd met een politieke aanval vanuit de zijde van het SZF. Ook is het onverantwoord om al de 170 specialisten te criminaliseren ten opzichte van 7 specialisten die volgens Hasrat over de schreef zouden zijn gegaan. De medici dagen Hasrat uit om met namen te komen van medici die willen komen in Suriname, maar worden tegengehouden door de VMS. De VMS die al een waarschuwend geluid had laten horen dat de invoering van de Basiszorgverzekering niet verstandig is, blijft ondanks het vertrouwensgeschil met het SZF voorstaander van dat er in dialoog getreden moet worden om deze situatie in rustig vaarwater te brengen. De medici wijzen erop in ‘Welingelichte kringen’ dat zij geen confrontatie willen. Zij stellen efficientie voorop en zijn bereid in dialoog te treden met de zorgverlener. De VMS wenst als een waardige partner beschouwd te worden. Ook stelt de vereniging de patienten gerust dat de zorg naar hen toe gegarandeerd blijft.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: