De zelfverrijking van Samsoedien

20190407_041919
20190407_042017
20190407_042124
20190407_042515
Frontfoto1-1
Frontfoto1-2
Frontfoto1-3Jogi: ‘De documenten zijn overduidelijk’

Na de slechte verdediging van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) afgelopen vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA), is er volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi geen andere keus dan dat de bewindsvrouw onmiddellijk met ontslag wordt gestuurd. “Nee, dit mag niet! Ze zegt dat ze meer informatie gaat zoeken, maar de informatie die ik heb overgelegd, is overduidelijk. Het gaat om bedrog, zelfverrijking en handelen met voorkennis. Dit kan niet door de beugel, dus de president moet optreden”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. De krant heeft inzage kunnen krijgen in de documenten die vorige week vrijdag in het parlement zijn overhandigd. De VHP’er voert aan nu hetzelfde gebeurt als toen Michael Jong Tjien Fa minister was in de periode van Nieuw Front. Toen was het dezelfde NDP die in de oppositie zat en het vertrek van die minister opeiste. “De maatregelen van de president toen zorgden ervoor dat de Pertjajah Luhur apart de verkiezingen inging”, aldus de politicus.
Samsoedien plaatst zich boven aanvraag burger; zou zich vestigen in Saramacca
Samdoedien als toenmalige districtscommissaris van Saramacca heeft op 12 juli 2011 negatief advies gegeven op een aanvraag van de burger Johannes S. die een perceel van 1 ha te plantage Dirkshoop wenste te gebruiken voor de beplanting van groente en citrussoorten. Aangegeven werd dat het aangevraagde terrein al op 30 januari 2000 was toegewezen aan iemand anders. Opvallend is dat Samsoedien ook in dezelfde periode, en wel op 6 mei 2011, een advies voor aanvraag via de bestuursopzichter liet indienen voor hetzelfde terrein te Dirkshoop (No.182) en 5 dagen later, op 11 mei 2011, al positief advies op zichzelf uitbracht. De burgermoeder reageerde in haar adviesbrief over haarzelf dat het terrein bebost is en hierdoor geen bezwaar te hebben tegen haar eigen aanvraag. Het stuk grond wenst zij te gebruiken voor de teelt van drooggewassen en om zichzelf te vestigen in Saramacca. Jogi vindt het onacceptabel dat de toenmalige dc haar eigen aanvraag eerder heeft afgehandeld, terwijl Johannes S. bijna drie maanden (11 april – 12 juli) op een antwoord heeft moeten wachten en dit stuk grond ook eerder heeft aangevraagd.
Martosatiman verstrekte bereidverklaring binnen een maand
Na het advies van het hoofd van de Dienst Grondinspectie op 20 juli 2011, 27 dagen later op 15 augustus 2011, kreeg Samsoedien de bereidverklaring tot uitgifte van het perceel te Dirkshoop (No.182) uit handen van ex-minister Simon Martosatiman van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Martosatiman was minister in het kabinet namens de KTPI. Jogi heeft informatie dat dit perceel inmiddels doorverkocht is.
Verzoek voor opzetten kerkgebouw afgewezen; dc zegende zichzelf
In het tweede geval heeft Samsoedien op 14 oktober 2011 een negatief advies gegeven op een aanvraag die was gedaan voor 500 vierkante meters te Dirkshoop project no.7 in het district Saramacca. Het gaat om een aanvraag door Stichting Christen Gemeente Dian op 20 april 2011 voor het opzetten van een kerkgebouw. Aan de aanvrager deelde dc Samsoedien mee dat het terrein, waarop een loods staat, toebehoort aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Enkele dagen later, op 17 oktober 2011, heeft Samsoedien het terrein zelf aangevraagd en op 20 oktober 2011 gunstig advies gegeven over haar eigen aanvraag. De aanvrager Samsoedien stelde dat zij het stuk terrein zou gebruiken voor het uitoefenen van tuinbouw. Dat het terrein van LVV was, bleek toen wel geen probleem meer te zijn. “Uit het onderzoek ter plaatse is gebleken dat het aangevraagde terrein in een verwaarloosde staat verkeert. Naar aanleiding van het bovenstaande bestaat dezerzijds geen bezwaar tegen inwilliging van het verzoek, mits het nog tot vrije domein behoort”, was het advies van dc Samsoedien aan haarzelf.
35 hectare Surigo Farm NV (Nederlandse zoon en schoondochter aandeelhouder)
Samsoedien heeft als toenmalige dc van Wanica positief advies gegeven voor toewijzing van een terrein van 35 ha aan Surigo Farm NV in 2015. Het terrein ligt ten zuiden van de Verlengde Van Hattemweg en aan de Verlengde Libanonweg en werd aangevraagd door Carlo Zeeman. Volgens Jogi was deze Zeeman ten tijde van de aanvraag (1 december 2015) werkzaam als districtssecretaris van Wanica. De parlementariër struikelt daarom erover dat de burgermoeder in haar advies nog durft aan te halen dat Zeeman de nodige ervaring en deskundigheid bezit als bedrijfsleider voor het uitoefenen van landbouw en veeteelt. “Ook de onderbestuursopzichter Dayenne Moeljoredjo, die op dat moment secretaresse was van dc Samsoedien, zit in deze NV en wel als oprichter. De zoon van de minister, Riaaz Kariem, en de schoondochter, Riekje Rusticus, zijn buitenlanders en zitten ook erin. Dat blijkt uit het KKF uittreksel”, benadrukt de VHP’er.
Verkeerde figuratieve kaart gebruikt
De figuratieve kaart van de landmeter van 26 april 2011 die door Surigo Farm NV bij de aanvraag is gebruikt, blijkt volgens Jogi ook een verkeerde kaart te zijn. “Deze kaart is vermoedelijk eerder door een andere persoon gemaakt en bij de aanvraag van mevrouw Samsoedien haar NV, is dezelfde kaart gebruikt. De vraag is: heeft de dc toen met voorkennis gehandeld en belangen overwogen? Als dc moet je proberen om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom heb ik mijn vragen voor de regering gedeponeerd”, stelt Jogi.
Samsoedien had gedacht aan pensionering
De minister heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee vrijdag meegedeeld dat zij mede-aandeelhouder was van de NV. Zij had gedacht na haar pensionering, zich bezig te houden met landbouw en veeteelt. Toen er een beroep op haar werd gedaan door president Desi Bouterse om minister te worden, heeft zij de aandelen overgedragen aan de overige eigenaars van de NV.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: