Nationale dialoog voor fiscale ruimte gezondheidszorg Suriname

1 Nationale dialoog voor fiscale ruimte gezondheidszorg SurinameIn het kader van de 53ste Directing Council van de Pan American Health Organization (Paho) heeft er op 5 april in de ballroom van Torarica een nationale dialoog plaatsgevonden betreffende de fiscale ruimte voor de gezondheidszorg in Suriname. Met fiscale ruimte wordt hier bedoeld de beschikbaarheid van middelen om een verhoging in de overheidsuitgaven te financieren zonder de duurzaamheid van de financiële positie van de overheid in gevaar te brengen. Met de goedkeuring van de strategie voor universele toegang tot de gezondheidszorg en universele gezondheidsdekking hebben landen in de regio zich gecommitteerd aan het maken van vorderingen in de richting van de universele gezondheid. Paho verschaft binnen dit kader technische samenwerking.
Een belangrijke voorwaarde voor de universele gezondheid is uiteraard de gezondheidsfinanciering. Daarom heeft Paho tijdens de nationale dialoog een rapport gepresenteerd over de fiscale ruimte met betrekking tot de gezondheidszorg. Daarbij kwam naar voren dat Suriname, volgens de landenclassificatie van de Wereldbank, tot één van de slechtst presterende landen in de regio behoort. “Suriname vertoont een totale fiscale capaciteit van 24.8% van het BNP met een fiscale prioriteit voor gezondheidszorg van 11.8%. Suriname valt wederom beneden het gemiddelde van de regio (13.6%) zonder zelfs de internationale benchmark van 15% te bereiken.” Volgens Paho is het noodzakelijk om de overheidsfinanciering voor de gezondheidszorg te verhogen en te optimaliseren om onder andere de ongelijkheden op het gebied van gezondheidszorg te verminderen. De huidige situatie in Suriname vormt een enorme uitdaging voor de overheid om vorderingen te maken in deze richting. Paho benadrukt de noodzaak voor toegang tot potentiële financieringsbronnen voor de gezondheidssector.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: