Dodson: ‘Jogi is een gronddief’

Mahinder Jogi
Mahinder Jogi
VHP-assembleelid Mahinder Jogi beweert dat minister Regilio Dodson gesjoemeld heeft met schelpzand dat door de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) in beslag is genomen. Tijdens de begrotingsbehandeling gisteren zei de VHP’er dat hij zelf over beeldmateriaal beschikt waar de schelpen achteraf op een terrein van een aannemer zijn gedumpt, waarna deze schelpen door dezelfde aannemer gebruikt zijn om werkzaamheden uit te voeren voor het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) via een zogenaamde aanbesteding op uitnodiging. Voor werkzaamheden op wegen te Saramacca heeft de aannemer SRD 461.000 van het ministerie ontvangen. Jogi vraagt zich af waarom het dan nodig was om dit bedrag aan de aannemer te betalen, wanneer de schelpen zelf een waarde hebben van SRD 360.000. “Waarom moet je zoveel betalen als ‘lanti’ eigen schelpen aan de aannemer heeft gegeven? Als de minister ontkent, waarom zegt hij dan niet waar die in beslaggenomen schelpen precies zijn gedumpt? Het gevoel bekruipt mij dat hier een dubbelspel van misleiding en corruptie aan de orde is”, benadrukt Jogi tegenover Dagblad Suriname. Hij zal procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday aanschrijven om deze zaak tot de bodem te onderzoeken aangezien de minister de verdachtmakingen niet heeft kunnen wegwerken. In ieder geval moest het Openbaar Ministerie volgens hem op de hoogte zijn van inbeslagnames.
Donatie in ruil voor vergunningen
De parlementariër stelde dat de inbeslagname door de GMD geschiedde tussen 22 september tot en met 7 november 2016. “De schelpen hadden een waarde van SRD 130 per vierkante meter. Daarna was er op 28 april 2017 weer 204 kuub, 24 juli tot en met augustus 2017 ongeveer 200 kuub en uiteindelijk in oktober 2017 100 kuub ter waarde van SRD 180 per kuub”, voerde Jogi aan. Na de inbeslagname van de schelpen heeft dezelfde aannemer of een naamgenoot deze schelpen zelf getransporteerd naar een eigen locatie aan de Tijgerkreek West-Bombayweg. De schelpen hebben hierna geruime tijd op voornoemde locatie gezeten. Jogi beweert ook dat het hoofd van de GMD zelf naar de bewuste aannemer is gegaan om een document te laten tekenen, om te tonen dat de schelpen zijn gedoneerd. Dat moest hij doen in ruil voor vergunningen. Hij vermoedt dat deze ambtenaar in opdracht van de minister heeft gehandeld.
Waarom geen normale aanbesteding?
Jogi vraagt zich af waarom de regering niet ervoor gekozen heeft om een normale openbare aanbesteding te houden en hiermee meerdere aannemers de mogelijkheid te geven om zaken te doen met OWT&C. De bevoordeelde aannemer zou op 20 augustus aan de zogenaamde aanbesteding hebben deelgenomen, waarna op 23 augustus het besluit werd genomen en de gunning uiteindelijk op 4 september werd toegewezen. “Waarom heeft die ene aannemer het werk gegund gehad? Waarom heeft dit in zo een korte periode plaatsgevonden?”, stelt Jogi. Hij benadrukt niemand te hebben beschuldigd, maar slechts om verduidelijking te hebben gevraagd.
‘Een leek kent het verschil niet tussen schelpsoorten’
Dodson stelde dat het niet om één, maar drie aanbestedingen gaat met niet schelpzand, maar een mengverhouding daarvan. Hij stelde dat voor een leek het moeilijk is om een onderscheid te maken. De werkzaamheden waren bedoeld voor Wanica-Zuid, Wanica-Noord en Saramacca. De schelpen van GMD zijn in samenwerking met de politie in beslag genomen en afgedragen aan OWT&C.
Hij verwees voor technische zaken naar de minister van OWT&C. Hij ontkent de beweringen van Jogi, maar stelde dat er mogelijk ook een verrekening met de aannemer kon hebben plaatsgevonden. “Ik ben al 17 jaar parlementariër en lees vaker bestekken van ministeries. Dus ik weet wat schelpzand is”, stelt Jogi als antwoord.
Dodson: ‘Jogi is een gronddief’
Het aandringen en geschreeuw door de vergaderzaal van Jogi leidde ertoe dat Dodson op gegeven moment dusdanig gefrustreerd raakte dat hij de VHP’er typeerde als een gronddief. Op dat moment werd de bewindsman terstond tot de orde geroepen door assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons die Dodson erop wees dat die geen bewijzen had om zo een uitspraak te doen. ‘Hoewel het lid vele gronden heeft, heeft hij ze wel van het ministerie van RGB gekregen”, stelde Simons. Zij drong erop aan dat Dodson zijn woorden terugnam. Nadat de NH-minister weigerde om dat te doen, uitte ook VHP-fractieleider Chan Santokhi zijn misnoegen over het gedrag van de minister. Uiteindelijk had Dodson geen andere keus dan zijn braaksel in te slikken en de woorden terug te nemen.
Jogi: ‘Ik heb geen moeite ermee’
Jogi om een reactie gevraagd, zegt dat hij zich niet druk maakt om de uitspraak van de minister, omdat hij weet dat hij geen gronddief is. “Natuurlijk bleken ook de DNA-voorzitter en de coalitie te genieten van de uitspraak van de minister, want sinds ’s morgens heb ik het parlement bezig gehouden. Ze moest uiteindelijk de minister tot de orde roepen, want hij heeft geen bewijzen”, aldus Jogi. Hij stelde dat het verhaal van Dodson geen indruk op hem maakt, omdat hij weet wie minister Dodson precies is. “Ik woon niet in Belem of Fortaleza, maar in Suriname. Ik heb hier documenten van het ministerie van Openbare Werken. Hierin zit de missive vicepresident, die u heeft getekend. Het verhaal van de minister komt erg ongeloofwaardig over”, aldus de VHP’er.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: