DNA-lid Nurmohamed komt met initiatiefwet over inschrijfgelden

1DNA lid Nurmohamed komt met initiatief wet over inschrijfgelden“De inschrijfgelden van diverse scholen en instituten moeten omlaag in oktober 2019.” Dit meent het DNA-lid Riad Nurmohamed, lid van de VHP-fractie. Hij heeft gisteren een initiatiefwet genaamd “Wet Inschrijfgelden en Overige Kosten voor Onderwijsinstellingen” ingediend in het parlement van Suriname. Volgens hem zijn de huidige inschrijfgelden voor vele ouders niet meer te betalen. “Kinderen zitten thuis of gaan nu werken. Dat kan niet en dat mag niet”, zegt Nurmohamed. Hij stelt voor dat de inschrijfgelden gaan naar SRD 200 tot SRD 400. De regering Bouterse-Adhin heeft die nu vastgesteld op tussen de SRD 400 en SRD 1,850.
“Een ieder heeft recht op onderwijs en gelijke kansen volgens artikel 38 en 39 van de grondwet van de Republiek van Suriname. Dit recht moet dan ook echt worden beleefd. Suriname erkent ook de “Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties”. “Lager, middelbaar en hoger onderwijs moeten toegankelijk en betaalbaar voor een ieder zijn, en de onderwijsinfrastructuur moet steeds worden verbeterd. Suriname is ook lid van de Unicef, Unesco en andere organisaties, die ook deze doelstelling nastreven”, memoreert de politicus. De Unesco ziet graag dat kinderen onder de 15 jaar gratis onderwijs volgen. In Suriname bezoeken ongeveer 140,000 kinderen per jaar diverse schooltypen. Op ko- en glo-niveau heeft Suriname ongeveer 80.000 kinderen en op universitair niveau eindigen we op ongeveer 4.000 studenten. Nurmohamed heeft het parlement gevraagd deze wet zo spoedig mogelijk te behandelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: