Steven Debipersad: “Of Suriname daadwerkelijk potentie heeft van meer dan USD 200 miljard is niet bewezen”

De vicepresident (vp) tevens ondervoorzitter van de NDP, Ashwin Adhin, heeft op de succesvolle NDP-massameeting op 29 maart te kennen gegeven dat de samenleving niet hoeft te vrezen voor de terugbetaling van de torenhoge staatsschulden, aangezien Suriname over voldoende rijkdommen beschikt die meer dan USD 200 miljard kunnen opleveren. In zijn optiek zijn er individuen in het land die onnodig “zeuren” over het leningenbeleid van de regering. De zienswijze van Adhin is bij menigeen niet in goede aarde gevallen; op een politiek podium mogen de feiten niet vergeten worden.
“Op het moment dat personen op een politiek podium staan, weten we dat de podiumtaal de boventoon gaat voeren. Dat is te begrijpen. Echter, economisch gezien is het belangrijk om de schulden van een land serieus te nemen. Of Suriname daadwerkelijk een potentie heeft van meer dan USD 200 miljard is bovendien nog niet bewezen”, accentueert de econoom Steven Debipersad in gesprek met Dagblad Suriname. Hij onderkent dat landen die over voldoende goud-, olie- en bauxietreserves beschikken inderdaad meer kunnen lenen, echter geeft dat de regering nog geen vrijbrief om de schuldenberg te vergroten. “De mogelijke reserves zijn niet bewezen. Er wordt gesproken over bauxiet, terwijl we weten dat die bauxietindustrie al beëindigd is. De laatste tijd is er ook geen aardolie gevonden in Suriname. In principe gaat het alleen om de goudreserves.”
Volgens Adhin betreft de staatsschuld USD 2.5 miljard oftewel SRD 20 miljard. Debipersad spreekt van een zorgelijk situatie, die de regering moet onderkennen. De verdiencapaciteit laat namelijk veel te wensen over. In combinatie met de druk die de aflossing zal uitoefenen op de economie, is het niet geniaal om lichtvaardig om te gaan met het leningenbeleid. Uit het oog moet voorts niet verloren worden dat Suriname zowel nationaal als internationaal door de jaren heen het imago van een wanbetaler heeft verworven. Zo stond Suriname in het afgelopen jaar op het punt om zijn stemrecht te verliezen; de contributieachterstand bij de Verenigde Naties (VN) was opgelopen naar USD 800.000. Het royement van Suriname in het jaar 2012 uit de Caribische Toerisme Organisatie (CTO) als gevolg van het niet nakomen van de contributieplicht, spreekt eveneens boekdelen. Met een waarde van meer dan USD 200 miljard aan natuurlijke rijkdommen zou dit imago geen stand kunnen houden. Daarom is Debipersad van mening dat de overheid de zorgelijke economische situatie moet onderkennen om adequaat erop in te kunnen spelen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: