Vruchten en groente 17,7% duurder

2 Vruchten en groenten 17.7% duurder1Volgens voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn de consumentenprijzen op maandbasis in februari 2019 ten opzichte van januari 2019 gemiddeld met 0,1% gedaald. Vergelijken we februari 2019 met februari 2018 dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 4,3% gestegen. In vergelijking met februari 2018 waren in februari 2019 vruchten en groente 17,7% duurder. Farmaceutische producten waren 32,5% duurder. Vis, visproducten en garnalen, cultuur en onderwijs waren dichtbij een stijging van 10%. De rest van de producten is met minder dan 10% duurder geworden.
Aan de ene kant is er de overheid, die veeleer van oordeel is dat de inflatie (te) hoog is en onvoldoende de door haar (en de Centrale Bank) getrooste inspanningen tot uiting brengt. Aan de andere kant zijn er de vakbonden (en andere consumenten), die vaak ook van oordeel zijn dat het gepubliceerde gemiddelde cijfer verschilt van wat ze ervaren.
Vanaf de maand januari 2019 rapporteert het ABS over “prijsbewegingen”, waarbij het gedrag van de 316 individuele items in het inflatiepakket beschreven zal worden.
Als naar de individuele items wordt gekeken, hebben die prijsbewegingen van tussen -32% (min) en +120% (max) laten zien. Van februari 2017 t/m januari 2019 hebben de 316 items prijsbewegingen van tussen -76% en +702% laten zien.
De aanhouding van geldtransporten in Nederland van Euro 19,5 miljoen in april 2018, vanwege een onderzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie naar witwaspraktijken, heeft ook gevolgen gehad op de inflatie. Op termijn zal het meer negatieve gevolgen hebben, als het probleem niet gauw wordt opgelost. Tot nu toe blijkt een oplossing nog ver van huis te zijn.
De banken kochten aangeboden Euro’s uit de samenleving op, vervolgens werden de euro’s via Nederland naar China getransporteerd om in het kader van de valutaswapdeal met China in US-dollars geconverteerd en als girale tegoeden bijgeschreven te worden op de rekeningen van de banken. Deze US-dollar tegoeden werden veelal gebruikt voor het financieren van importen.
De Eurogeldtransporten zijn al enige tijd stopgezet, zonder enig zicht op een termijn waarbinnen dit probleem opgelost zal zijn. Door deze situatie is het voor de banken niet meer aantrekkelijk om Euro’s op te kopen.
Als deze situatie blijft aanhouden, zal de beschikbaarheid van US-dollars steeds beperkt worden, waardoor de USD/SRD-wisselkoers onder druk kan komen te staan.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: