Nurmohamed: “Het is jammer dat geschoolde mensen van NDP het volk weer misleiden”

3Het is jammer dat geschoolde mensen van NDP het volk weer misleiden”De vicepresident (vp) tevens ondervoorzitter van de NDP, Ashwin Adhin, heeft op de succesvolle NDP-massameeting op 29 maart zijn ergernis geuit over de ‘verhaaltjes’ rondom het leningenbeleid van de huidige regering. Volgens de oppositie is het continue aangaan van leningen funest voor de samenleving; nu al hangt er een schuld van SRD 31.974 boven het hoofd van elke ingezetene van Suriname. Voor Adhin is dit een pertinente leugen. Hij trachtte de aanwezigen wijs te maken dat het leningenbeleid juist bedoeld is om ontwikkeling te brengen, en dat het volk zich niet druk hoeft te maken over de terugbetaling daarvan, daar Suriname over voldoende rijkdommen beschikt.
Voor de volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed (VHP) is de zienswijze van Adhin een duidelijke weergave van de populistische attitude van de paarse partij. Hij vraagt zich af waar de ontwikkeling in de afgelopen 9 jaren is gebleven. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert Nurmohamed dat het in stand houden van het overheidsapparaat via leningen in geen enkel opzicht aan te merken is als ontwikkeling. Sterker nog, dat de vp als academicus de schuld van SRD 31.974 ontkent, betreurt Nurmohamed. “Het is jammer dat de geschoolde mensen van de NDP het volk weer misleiden en op een populistische toer gaan. Want, hoe komt het dat veel kinderen vandaag de dag geen toegang hebben tot gezonde voeding, gezondheidszorg en onderwijs? Hoe komt het dat kinderen frequent knippa’s en dergelijke verkopen langs de straten? Ouders moeten 10 keren nadenken wanneer ze iets willen kopen in de supermarkt. En dit komt door de schuld van SRD 31.974 van elke burger!”
Nurmohamed voert aan dat hetgeen Adhin als ‘zeuren’ ervaart over de staatsschuld van USD 2.5 miljard, voor de samenleving een vloek is. Zo timmert de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) continu aan de weg om de regering te waarschuwen voor catastrofes vanwege de scheve verhouding tussen de staatsinkomsten en staatsuitgaven; het begrotingstekort bedraagt SRD 8.7 miljard. “Als de vp de commotie over de leningen niet begrijpt, hoeven we niet veel te verwachten van de paarse partij. Immers, je moet eerst weten wat het probleem is om te kunnen werken naar een oplossing.”
Het geloof dat de goud-, olie- en bauxietreserves van Suriname meer dan USD 200 miljard kunnen opleveren, waardoor de terugbetaling van de staatsleningen gegarandeerd is, verwijst Nurmohamed naar het rijk der fabelen. “We zijn inderdaad een rijk land, maar dat betekent niet dat je a la dol over kan gaan tot ontbossing, het exporteren van water en het exploiteren van goud en olie. Dit is niets anders dan vernietiging van onze biodiversiteit, met alle gevolgen van dien.” In de optiek van de volksvertegenwoordiger is er reeds sprake van milieuvervuiling, waarbij de overheid met lede ogen toekijkt naar de ongebreidelde illegale goudwinning. “Daarom is de VHP van mening dat we Suriname moeten redden van mensen, die onze natuurlijke hulpbronnen willen uitbuiten en het land naar de verdoemenis willen brengen”, aldus Nurmohamed.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: