Voorzichtigheid met Bazo

Door de Zorgraad is de alarmbel geluid met betrekking tot de basiszorgverzekering. Op gegeven moment is de regering begonnen om categorieën op basis van de wet te faciliteren. Deze groepen krijgen dan van staatswege een verzekering. In het begin waren het de kinderen en de 60-plussers. Daarna kwamen de mensen, die niet in staat zijn om voor hun verzekering en die van hun gezin de premie te betalen. Nu is het bekend in Suriname dat er politiek wordt gespeeld vanuit Sozavo om een heleboel mensen te verwennen met gratis on- en minvermogendkaarten. Deze kaarten zijn nu afgeschaft en in de plaats is gekomen de Bazo-kaart. Door de minister van Volksgezondheid is een heel opmerkelijk interview afgelegd, waarin hij zegt dat de machines die de kaarten maken, nu pas naar het binnenland zullen worden gebracht. Dan kunnen deze machines de kaarten daar in het binnenland vrij en blij ‘uitspuwen’ (spiti puru is de uitdrukking die hij gebruikte). Dit stemt ons dan weer tot nadenken. Is de regering bezig om naar het model van Nieuw Front gratis basiszorgkaarten uit te delen om het volk zoet te houden? Doet men dit om stemmen te winnen? De regering heeft zelf gemeld dat het voornemen van de regering is om de toegang tot de zorg voor iedereen landelijk bereikbaar te maken. Een digitale cardprinter is geïntroduceerd in Apoera. Daarmee is de mogelijkheid gecreëerd om per direct basiszorgkaarten te vervaardigen voor de lokale bevolking. Op zich is dat geen slechte zaak, maar het kan niet zo zijn dat hele dorpen en hele gemeenschappen worden voorzien van een gratis kaart. Want het is dan de rest van de bevolking en de belastingbetalers die dan alles voor iedereen gaan bekostigen. De regering moet kaarten alleen geven aan burgers die echt on- en minvermogend zijn. De mensen die in de informele sector zijn, die hebben wel degelijk een inkomen. Die mensen moeten zelf voor hun kaarten betalen en die van hun gezinnen. Verder moet de regering ervoor zorgen dat de mensen die werkloos zijn, een baan krijgen. Er moet goede werkgelegenheid worden gecreëerd, ook in het binnenland. Deze burgers moeten ook belasting betalen, dat is niet alleen iets van de stad. De regering moet een beleid hebben waarbij de binnenlandbewoners niet getypeerd worden als bedelaars. Want dat is in de werkelijkheid ook niet zo. De burgers hebben wel degelijk een inkomen, het zijn voor een deel sterke burgers die niet hulpbehoevend zijn. De presidentsvrouw is in het binnenland geweest.
Tijdens de hoorzittingen van de Zorgraad is het probleem van de Bazo recent ruimschoots aan de orde gekomen. Er zou ook kritiek zijn op de Zorgraad zelfs wat betreft de bezetting. De problemen van de Bazo moeten zorgvuldig worden bekeken. Zowel de premie als de zorg moeten hand in hand gaan. De minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van de Bazo-wet. Beweerd wordt dat de wet ook moet worden veranderd. Binnenlandse Zaken moet daarmee komen.
Het zorgsysteem moet duurzaam zijn, dat was de bedoeling van de Bazo-wet. De duurzaamheid heeft te maken met de financiering, dus het geld dat het fonds aan premies binnenkrijgt. Laagverdieners dragen met een lage premie bij. Hoe meer de regering zogenaamde hulpbehoevende personen in het systeem stopt, hoe moeilijker het wordt om een duurzaam systeem in stand te houden. Wanneer de kaarten worden verdeeld aan iedereen om stemmen te winnen, komen alle kosten voor de staat. De staat besteedt dan zijn geld aan het betalen van premies, terwijl in het andere geval de regering zijn investeringen kon doen in de zorgverlening en in de ziekenhuizen. Voortzetting van de manipulatie door ziektekaarten is een oud probleem, dat in het nieuwe systeem wordt ingevoerd. De Zorgraad is de grip op de zaak kwijt. De verleiding is groot om op de oude voet verder te gaan, vooral nu de verkiezingen in aantocht zijn. Maar er moet rekening worden gehouden met de Bazo-problemen. Er wordt geklaagd dat de premies niet voldoende zijn. Er is een klacht dat de verzekeringen de premies eigendunkelijk hebben verhoogd. En ondanks de verzekeringen zijn verhoogd, is de dienstverlening er niet op beter geworden. We kunnen het systeem niet vervuilen met mensen die er niet in thuishoren. Het betekent alleen dat de staatskosten hoger zullen worden. Dus voor de verkiezingsstunt draaien de belastingbetalers op. De regering wordt dus opgeroepen om de staatskas niet zo te belasten en onterecht kaarten te verstrekken. Het helpt alleen het systeem naar beneden te trekken. Laten we geen politiek met Bazo spelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: