Invloed kieswetgeving op kiesresultaat zal later blijken

De wijziging van de Kiesregeling is gisteren in De Nationale Assemblee zo goed als afgerond. De contouren en de inhoud van de nieuwe wettelijke regelingen zijn duidelijk. Het blijkt dat de regeringspartij na berekeningen tot andere inzichten is gekomen en niet meer staat achter de wijziging van het kiesstelsel wat betreft de ressortraadsleden. Men zou flink achteruit kunnen gaan in rr-zetels als men de cijfers gebruikt van de afgelopen verkiezingen (2020). De gewijzigde inzichten zouden naar voren zijn gebracht tijdens de laatste debatten in DNA. Deze laatste ontwikkelingen zijn het bewijs dat de wijziging van de kieswetgeving bedoeld is om de zittende regeringspartijen zetelwinst te bezorgen en de kansen te vergroten voor deelname in de regering. Naarmate de verkiezingsdatum nadert, zien we echter ook dat de kleinere partijen die de grote regeringspartij ondersteunen, vaker een afwijkend standpunt eropna houden. Dat heeft kennelijk te maken met het op handen zijnde verbod om als combinatie van partijen op de kiezerslijsten te staan en als combinatie stemmen te vangen. De wijzigingen die op tafel liggen of hebben gelegen van DNA hebben te maken met onder andere het Decreet Politieke Organisaties. Er komt in dit decreet een wijziging van artikel 7 lid 7 dat regelt dat het model van het openbaar register (dat voor het publiek ter inzage wordt gelegd in verband met de verkiezingen), de kosten van registratie (van de politieke partijen die aan de verkiezingen willen meedoen) en de kosten voor de deelname aan de verkiezingen voor de volksvertegenwoordigende lichamen bij
staatsbesluit worden geregeld. Met andere woorden, de kosten voor het deelnemen aan algemene, vrije en geheime verkiezingen worden toegevoegd aan dit artikel naast het handhaven van de kosten voor het inschrijven in het openbaar register van Onafhankelijk Kiesbureau. De hoogte van de kosten voor de inschrijving in het openbaar register en van kosten voor deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen wordt bij staatsbesluit geregeld. Verder wordt in het decreet artikel 8 geschrapt. Dit betekent dan dus dat dat de veelbesproken 1% regeling, waarmee waarschijnlijk veel door allerlei partijen werd gesjoemeld, komt te vervallen. In plaats van het aantonen van kredietwaardigheid door het aantonen van electorale steun, komt nu een financiële drempel om de geloofwaardigheid aan te tonen. Dat betekent dus dat miljonairs gemakkelijk hun partij kunnen inschrijven en politieke organisaties met aan de basis arme mensen dat in mindere mate zullen kunnen doen. In principe moet tegelijk met deze financiële drempel ook een aanscherping komen van de bepaling, die politieke partijen dwingt om regelmatig of jaarlijks hun financiële huishouding te publiceren, zodat het volk in de kranten kan lezen wie er allemaal bijdragen leveren aan de partij. Met het verhogen van de financiële drempel kan het zijn dat de invloed van sponsors op partijen groter wordt. Deze sponsors ontwikkelen zich na verkiezingswinst tot malafide ondernemers die de staatskas leegzuigen en de hoogste politieke leiding op gegeven moment zelfs gijzelen, omdat de regering afhankelijk wordt van hun financiële injecties. Tot nu toe is het heel slecht gesteld met de financiële transparantie van de politieke partijen. De verkiezingsautoriteiten kijken al tientallen jaren door de vingers. Ook de Kiesregeling wordt gewijzigd. Deze wet dateert van 1987, toen na de militaire periode van ca 7 jaren weer formeel verkiezingen in het land werden gehouden. Deze wet werd voor het laatst in 2010 gewijzigd. We hebben eerder aangegeven dat we de motivering van de wijziging van de Kiesregeling niet logisch vinden en dat de uitleg dus niet klopt. Aangezien de wijzigingen toch zullen worden doorgevoerd, omdat er daarvoor genoeg steun bleek te zijn in het parlement vanuit voornamelijk de grote regeringspartij, wordt hier toch weer benadrukt wat de beweegreden is geweest voor de regering om de Kiesregeling te wijzigen. De wijziging beoogt te voorkomen dat politieke organisaties zich in combinatieverband mogen inschrijven voor deelname aan de algemene vrije- en geheime verkiezingen in Suriname voor de volksvertegenwoordigende lichamen. Dit betekent dat elke politieke organisatie zich zelfstandig en dus alleen zichzelf mag inschrijven voor deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname. Combinaties van politieke organisaties worden na de wetswijziging niet langer als een politieke organisatie aangemerkt. Als politieke organisatie zullen alleen worden aangemerkt de organisaties die slechts bestaat uit 1 (één) organisatie. De wetswijziging gaat ervan uit dat bij een combinatie van politieke organisaties het niet duidelijk voor de kiezer is om een keuze te maken op grond van de beginselen van de combinatie of de ideologie van de combinatie. De belangrijkste vraag die bij de kiezer onbeantwoord zou blijven bij een combinatie is welke normatieve uitgangspunten ten grondslag liggen aan het toekomstige politiek handelen van de politieke combinatie. Wij hebben eerder gesteld dat wij met deze beredenering het niet eens zijn. Het in combinatieverband meedoen aan de verkiezingen betekent niet dat partijen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Wat wel een bezwaar vormt, is dat kiezers in combinaties indirect stemmen op andere partijen waar ze niet achter staan. Ook zijn er kiezers die wel achter de beginselen van een partij staan, maar de samenwerking met bepaalde partijen niet goedkeuren. Wat de invloed van deze wijzigingen is op de verkiezingsuitkomsten zal later uit analyses blijken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: