Eigenrichting burgerij en mishandeling en doodslag door politie bestrijden

We hebben in de afgelopen periode twee gevallen gehad van excessief geweld, waarbij het van belang is om er toch even stil bij te staan. Op de eerste plaats was er het geval van een burger die in een winkel gepakt wordt voor het stelen van etenswaren. Deze burger wordt door de winkelier via het camerasysteem betrapt. De winkelier confronteert de burger met de diefstal en eist zijn goederen terug. Vervolgens gaat de winkelier, als middel van vergelding, de burger in een wurggreep vasthouden. De omstanders grepen in. De burger werd op gegeven moment vrijgelaten door de winkelier. Dit is een goed voorbeeld van eigenrichting door de winkelier en het moet worden afgestraft, net als het plegen van diefstal in een winkel.
Een ander geval was dat van een gedetineerde, die ontsnapt was uit een gevangenis in het district Nickerie. De politie ontdekt zijn ontvluchting en gaat naar de gedetineerde op zoek. Op gegeven moment vinden ze de gedetineerde en daarna is onduidelijk wat er precies met hem is gebeurd. Dat is een zaak die grondig moet worden onderzocht. Op gegeven moment belandt de gedetineerde bij de spoedeisende hulp van het medisch centrum in dit district met verwondingen. Deze man overleeft de verwondingen niet en komt te overlijden in het ziekenhuis. Het vermoeden bestaat dat de ontvluchte gedetineerde mishandeld is door de dienstdoende politieambtenaren. Deze mishandeling zou de oorzaak zijn van de dood van de gedetineerde. Het is ten enen male verboden om gedetineerden te mishandelen. Ze genieten evenveel bescherming als de normale burger. Onderdeel van het ondergaan van straf door Surinaamse gedetineerden is niet het ondergaan van lijfstraffen of het ondergaan van mishandelingen. De straf van de gedetineerde bestaat uit een zeer beperkte bewegingsvrijheid. Door de ontvluchte gedetineerde te mishandelen, zijn de politieambtenaren buiten hun boekje gegaan. Deze zaak moet heel grondig door OPZ, het Openbaar Ministerie en andere diensten worden onderzocht. De schuldigen moeten worden gestraft en uit het ambt gezet. Deze mishandeling, indien het zich heeft voorgedaan, komt neer op het strafbare feit mishandeling/lichamelijke letsels de dood ten gevolge hebbende. Deze zaak moet niet blauwblauw worden gelaten en het politiekorps en dat van de penitentiaire ambtenaren moeten weer duidelijke instructies krijgen van wat mag en wat niet.
Een derde geval van geweld dat we willen aanhalen, is dat van de aanrijding in de buurt van Zanderij/Bigi Poika. De politie van Zanderij kreeg de melding van de aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets. Daar aangekomen, werd de autobestuurder, die waarschijnlijk dronken was, aangetroffen in een recreatiezaal. Hij was niet aanspreekbaar, was vastgebonden en vertoonde letsels op zijn lichaam. De aangereden bromfietser was al naar de EHBO gebracht, maar de mogelijke veroorzaker, de automobilist, niet. Na de aanrijding zou hij zijn doorgereden. Omstanders gingen hem achterna en reden hem klem. Hij zou vervolgens door de omstanders uit het voertuig zijn gehaald en mishandeld. Daarna werd hij vastgebonden en werd de politie ingeschakeld. Deze mishandelde burger werd overgebracht naar de eerste hulp, waar hij kwam te overlijden. Ook hier zien we dus dat burgers bandeloos het recht in eigen handen nemen en een persoon zodanig mishandelen dat hij eraan overlijdt. Ook hier is er sprake van doodslag of lichamelijke letsels de dood ten gevolge hebbende. De politie moet deze zaak grondig onderzoeken de daders berechten. Ook moet er een bericht komen, waarin de politie de samenleving informeert over deze mishandelingen, die vaker in Suriname plegen voor te komen onder de noemer ‘een flink pak slaag’. In Suriname wordt nog te vaak het geven van een pak slaag verdedigd. Dat geldt bijvoorbeeld ook wanneer de opvoeding van de kinderen aan de orde is of het toepassen van tucht op school. Het geldt ook wanneer criminelen op heterdaad worden betrapt door burgers of de politie. Delen van de burgerij zijn van oordeel dat een pak slaag geen kwaad kan. Daarom roepen wij de politie op om de burgerij te informeren dat zowel de politie als de burgerij zich afzijdig moet houden van mishandeling. De burger heeft het recht niet om straf toe te passen op criminelen, de politie heeft dat recht ook niet. Ook in het geval van rovers moet de discussie zuiver worden gehouden. We moeten niet meer lachen om een pak slaag. Het heeft binnen korte tijd twee burgers, waarvan één gearresteerd door overheidsambtenaren, het leven gekost. In alle twee gevallen hadden de personen recht op bescherming van hun lijf en hun leven. We kijken uit naar de reactie van de regering (Juspol).

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: