Het incident nader bekeken

Enkele dagen na het incident op het KD-veld houdt de schoffering van de vp op een bepaald podium de gemoederen nog danig bezig. Iedereen die daar de behoefte aan heeft zal daar gebruik van maken om er zelf beter van te worden. Inmiddels is er een duidelijke beschuldiging vanuit het kamp van de NDP aan het adres van de VHP. De beschuldiging is nu geuit dat de verbale aanval op de vp georganiseerd is vanuit de VHP. Daarmee bedoelt men vanuit de formele structuren van de VHP. Men komt tot deze conclusie omdat vrij direct na het viraal gaan van de video, het ook geshared is door o.a. de voorzitter van de VHP op zijn facebook pagina. Het verhaal is nu dus dat het duidelijk is wat de waarden van de voorzitter van de VHP zijn. En dat het nu duidelijk is hoe de VHP-voorzitter met zijn macht zal omgaan als hij genoeg electoraal draagvlak krijgt. Nu worden allerlei figuren van stal gehaald om spreekbeurten te houden over tact en geduld in de politiek. Opvallend daaronder is de mevrouw die van alle VHP’ers in DNA het meest heeft afgegeven en uitgescholden op de NDP en haar voorzitter in de periode 2000-2010. Deze persoon heeft zelfs een rok tevoorschijn gehaald en omhoog gehouden in DNA, in een poging om een NDP’er te beledigen. Uiteindelijk bleek dat ze vrouwen had beledigd. De scheldkanonnades en tirades tegen de NDP en haar leiderschap maken haar tot de laatste persoon die moet praten over geduld, tact en egards in de politiek. Wat het incident betreft is het wel een kwalijke zaak dat de VHP zich niet formeel uitspreekt over dit incident naar de vp toe. Tot voor kort is deze reactie uitgebleven. Ook is het minder en onbehoorlijk dat de VHP-voorzitter zo een video waarop een burger tekeer gaat tegen de vp en de functionaris ook beledigt, deelt met social media gebruikers, als het waar is dat hij dat heeft gedaan. Van politieke partijen in Suriname en zeker niet die partijen die potentie hebben om regeermacht te verwerven, wordt niet verwacht dat ze op deze wijze hun tegenstanders tegemoet treden en behandelen. Beweerd wordt dat de betrokkenen deel zijn van de of een jongerenraad van de VHP. Dat maakt dus dat deze partij zich moet uitlaten over deze zaak. Er zijn DNA-leden al in de media geweest die hebben aangegeven dat de vp om deze manier moet worden behandeld in ruil voor de manier waarop ze het land hebben geregeerd. Wij zijn van mening dat onder alle omstandigheden een bepaalde standaard in Suriname hoog moet worden gehouden in de politiek. Als dat niet gebeurt, zal op den duur geweld op een lager niveau en vervolgens op een hoger niveau zijn intrede doen in de politiek. We hebben gezien hoe in minder ontwikkelde landen politici elkaar niet met argumenten bestoken, maar met fysiek geweld. Suriname is in politiek opzicht een vreedzaam land, maar we hebben een geschiedenis van politiek geweld. Kijk maar naar de decembermoorden en de binnenlandse oorlog. In de recente geschiedenis hebben de DNA-leden Doekhie (toen oppositie) en Somohardjo en Brunswijk (toen coalitie) elkaar ook fysiek aangevallen, de beelden zijn terug te zien op youtube. De gemiddelde scholing van de bevolking is laag. Men kan gemakkelijk afglijden naar geweld. In de Surinaamse getto’s is geweld een situatie van elke dag. De getto’s streven vrede na, maar tegelijk zijn ze ontvankelijk voor geweld. De getto’s blijven in hun benaderde situatie en ze hebben puur vanuit persoonlijke overwegingen een bepaalde politieke voorkeur. Aan alle politieke partijen in Suriname wordt een beroep gedaan om het pad van molest van de wederzijdse politieke ‘tegenstanders’ achterwege te laten. Aan de politici, vooral de jonge onervaren politici als de vp, wordt een beroep gedaan om te kijken op welk podium men stapt. Alhoewel het veilig moet zijn op elk podium, moeten we toch realistisch blijven. In aanloop naar de verkiezingen treedt een gierigheid bij de politici op om overal een spreekbeurt te willen vervullen. Dat doet men om zichtbaar te worden en mensen te overtuigen van zijn/haar goede wil. Deze gierigheid moet men in toom houden. Vooral voor entertainmentpodia geldt dat men rekening houdt met het uur waarop men ergens aankomt en het karakter van de bijeenkomst. Op Phagwa vloeit de alcohol rijkelijk en dan zal men op gegeven moment willen dansen en niet naar vrome speeches over religie willen luisteren. Er zijn shows waar er wordt gedronken en ook marihuana wordt gerookt. De politie treedt niet op, omdat de politie op deze shows ook wordt aangevallen. De vp en andere jonge onervaren politici moeten voorzichtig zijn met deze bijeenkomsten. We hebben over iets meer dan een jaar de verkiezingen in Suriname. We missen nog vanuit de kant van de coalitie als de oppositie concrete oplossingen hoe men Suriname duurzaam zal leiden richting een duurzame economische ontwikkeling.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: