Uitbreiding toerismesector belangrijke stap voor ontwikkeling landbouwsector

De belangrijkste bevinding van een document uit 2012 (Tourism and agricultural intersectoral linkages in Suriname 1980-2010) was dat zowel de toeristische output als het inkomen per hoofd van de bevolking de landbouwproductie op korte en lange termijn stimuleert. Volgens de resultaten van een empirisch onderzoek, in het kader van de 44th Annual Monetary Studies Conference, leidt een verandering in de output van het toerisme tot een meer dan evenredige verandering in de landbouwoutput op lange termijn, als gevolg van een toename van de vraag door zowel toeristen als de lokale bevolking. Aan de andere kant leidt een toename van het inkomen per hoofd op lange termijn tot een daling van de landbouwoutput. Omdat het inkomen toeneemt, hebben mensen de neiging om geld te sparen of te spenderen aan geïmporteerde voedselproducten in plaats van aan basislandbouwproducten.
Tussen 2014 en 2016 is er ruim SRD 870 miljoen aan consumptiegoederen uit Suriname geëxporteerd (hieronder ook landbouwproducten). In die zelfde periode is er ruim SRD 2 miljard aan consumptiegoederen geïmporteerd. Daarnaast is er ruim 67 miljoen uitgegeven aan importen van drank. Limonade en bier worden het meest geïmporteerd (samen SRD 54 miljoen in die 3 jaren). De omzet van grote bedrijven in Suriname is gedurende deze periode verdrievoudigd (van ruim SRD 10 miljard tot SRD 32 miljard). Het bruto binnenlands product (BBP) van Suriname (de totale geldwaarde van alle geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode) is sinds 2007 bijkans 4 keer toegenomen (van SRD 7 miljard naar SRD 28 miljard). Het BBP van Landbouw, Veeteelt en Visserij is nu nog geen 5% van het totaal BBP van het land (ongeveer SRD 1.4 miljard). Hotels en restaurants, transport, opslag en communicatie vormen bijkans 20% van ons BBP (ruim SRD 5.5 miljard).
Tot nu toe is het Suriname niet gelukt om de landbouwsector naar een hoger niveau te tillen. Een belangrijke beleidsimplicatie van de voornoemde studie was dat een uitbreiding van de toeristische dienstverlening in Suriname een belangrijke stap is voor de ontwikkeling van de landbouwsector. Het is daarom belangrijk dat er extra maatregelen worden genomen om de toename van de toeristische activiteit in het land te verbeteren en te ondersteunen. Er werd in dit document (in 2012 al) duidelijk aanbevolen om in te spelen op een dringende behoefte aan vernieuwde wet- en regelgeving om verdere impuls te geven aan de ontwikkeling en uitbreiding van de output van de toeristische sector.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!