Blue Planning training; mensen in balans met oceanen

Blue Planning-alles is connected.1Als onderdeel van het 4-jarig EU-project, “Promoting Integrated and Participatory Ocean Governance in Guyana and Suriname: the Eastern Gate to the Caribbean” , werd een vijfdaagse een workshop gehouden, getiteld Blue Planning in Practice. Het doel van de training was om de deelnemers de basisprincipes van onze ecosystemen, marine- en kustplanning bij te brengen (Marine Spacial Planning). Naast een theoretisch deel bestond de workshop uit praktijkvoorbeelden, waarbij verschillende werkgroepen zich bezighielden met het in kaart brengen van alle oceaangebruikers, de biodiversiteit en ecosystemen. Ook werd nagegaan welke natuurlijke hulpbronnen en overlap- of conflictgebieden er bestaan in het gebruiken van de zee. “Met Blue Planning kijk je namelijk wie de zee gebruikt, waar, wanneer, hoe en waarvoor”, zegt Hanneke van Lavieren, oceans and wildlife coördinator bij WWF Guianas. “Wat je daarna doet, is om na te gaan wat voor biodiversiteit in de zee voorkomt en welke migratieroutes er zijn van bijvoorbeeld zeezoogdieren, zeeschildpadden en zeevogels. Al deze informatie zet je bij elkaar om na te gaan waar er conflicten optreden”, legt van Lavieren uit.
De 20 deelnemers moesten oplossingen bedenken en in andere gevallen compromissen sluiten, waarbij geleerd werd om afwegingen te maken tussen economische, sociale en natuurlijke doelen. Het veldbezoek aan Braamspunt gaf de trainees de mogelijkheid om de theorie te toetsen in de Surinaamse context.
Het Blue Planning trainingsprogramma geeft specifieke aandacht aan de identificatie van de noodzaak van het planningsproces, de organisatie van stakeholders, inventarisatie van huidige en toekomstige condities, het schrijven en goedkeuren van een ruimtelijk beheersplan, implementatie, regulering en monitoring, alsmede herziening en aanpassing van het plan. Daarom waren in deze training diegenen aanwezig, die een rol te vervullen hebben of betrokken zijn bij het planningsproces met betrekking tot kust – en oceaangebruik, waaronder beleidsmakers, planners, technici van de overheid en het maatschappelijk middenveld, alsmede academici en de private sector.
Dit EU-project, waaronder deze training viel, wordt uitgevoerd door WWF Guianas, Green Heritage Fund Suriname en Natuurbeheer van de Dienst ’s Landsbosbeheer. Het doel van dit project is om het beheer én de bescherming van marine en kusthulpbronnen te vergroten, door intensieve samenwerking op verschillenden niveaus om uiteindelijk de capaciteit van de stakeholders te vergroten ten behoeve van Marine Spatial Planning. “We kijken naar alles als een groot geheel en we bakenen niets af. We kijken niet naar een onderdeel of een klein gebied, want alles is connected. Het marine ecosysteem heeft geen boundaries. Je kan er geen hek neerzetten. Je moet het dus als een groot netwerk, dat aan elkaar is verbonden, zien”, verklaart Van Lavieren.
RB

error: Kopiëren mag niet!