60 emmers ketamine ontvreemd van ECD

Een bedrijf had in het afgelopen jaar 60 emmers ketamine (THC), een verdovingsmiddel dat ook als recreatieve drug wordt gebruikt, ingevoerd. Een gram ketamine heeft een straatwaarde van Euro 20 tot 25. Dit spul was toen door de douanerecherche in beslag genomen en officieel in bewaring afgestaan aan de afdeling Economische Controledienst (ECD). Toen waren inspecteur Vrede, een zekere Peneux en inspecteur Edith Rosheuvel de functionarissen die daar de scepter zwaaiden. Vanwege de recente aanhouding van Rosheuvel heeft de politie momenteel het onderzoek in deze zaak rond de ketamine hervat.
In verband met het onderzoek heeft Dagblad Suriname gesproken met de toenmalige minister van Handel en Industrie. Hij bevestigt dit geval. Volgens hem had de Narcoticabrigade dit spul in beslag genomen en had zij het spul opgeslagen bij de ECD. Op een gegeven moment kwam de melding dat er was ingebroken in de container met de ketamine. Dit moet volgens de toenmalige bewindsman afgelopen jaar zijn gebeurd. De minister had toen aan de hand van het rapport van het afdelingshoofd wel de procureur-generaal hierover per schrijven geïnformeerd. De pg had toen een onderzoek gelast. Er waren ook al een aantal mensen gehoord door de politie in verband met de diefstal. Volgens de minister is de zaak aan het licht gekomen toen men nog andere zaken bij ECD wilde opslaan en het bleek dat het slot was opengebroken en er een ander slot was geplaatst. Na het nieuw geplaatst slot te hebben opengebroken, bleek dat de emmers met het spul waren verdwenen. Dit was toen telefonisch door gerapporteerd aan de minister. Hij had toen de verantwoordelijken, in deze Peneux en Vrede, gevraagd om een rapport op te maken. Het rapport is toen met een begeleidend schrijven verzonden naar de pg was er gevraagd om een onderzoek in te stellen. Het onderzoek is wel gekomen, maar er waren geen aanhoudingen verricht. De zaak werd toen door de afdeling Kapitale Delicten onderzocht. Bestrijding Zware Criminaliteit heeft thans een heronderzoek gestart samen met de afdeling Fraude.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!