Dilip Sardjoe vol vertrouwen over een goede bauxietovereenkomst

Bauxietonderhandelingen hebben tot nu nog geen miljoen Amerikaanse dollar gekost 2Van meerdere zijden en vanuit verschillende invalshoeken heeft de Surinaamse samenleving vragen gesteld over en kanttekeningen geplaatst bij de onderhandelingen met Alcoa. Behalve de regering en de NDP-coalitie in De Nationale Assemblee hebben vrijwel alle relevante organisaties, instituten en individuen zich uitgesproken tegen de gang van zaken rond de Brokopondo Overeenkomst.
Afkeuring van het bauxietbeleid
‘Wij hekelen dat er zonder inspraak en betrokkenheid van wetenschappers, ondernemers, vakbonden, bewoners, andere belanghebbenden of wie dan ook wordt gewerkt en onderhandeld. Betrokkenheid van de samenleving daarbij is nodig. Het gaat immers om een nationale zaak.’
Er is veel gezegd en geschreven
Voorzitter Dilip Sardjoe van de presidentiële onderhandelingscommissie kwam in gesprek met Dagblad vol vertrouwen over. ‘Er is zoveel gezegd en geschreven. Wij hebben daar nota van genomen en waar nodig bruikbaar rekening mee gehouden. Wij zijn zelfverzekerd, want wij hebben ons gedurende vier jaren ingezet om een gedegen ontwerpovereenkomst samen te stellen, die onlangs aan De Nationale Assemblee van Suriname is voorgelegd ter beoordeling.’
Propagandamachine?
‘De zogenaamde openbare persconferentie was vooral bedoeld om aan te geven hoe transparant er te werk wordt gegaan. Maar in feite werd niets nieuws verkondigd. Het was een stortvloed van beknopte, overstelpende informatie waar weinigen wijzer uit zijn geworden. Het volk werd overdonderd. De commissie wordt ervan verdacht dat zij op populistische wijze tracht haar ontwerpovereenkomst met de Alcoa goed te praten en door de keel van het volk te drukken’, zijn meningen die geuit zijn.
Live uitzending
‘De vertoning werd live via meerdere televisiezenders uitgezonden. Het was geen spektakel, dat de kijkers en luisteraars boeide. Het was een weinig boeiende aangelegenheid. Er wordt tot het uiterste gebruikgemaakt van de media om de weg te plaveien voor de NDP-fractie binnen DNA om de overeenkomst te bekrachtigen. Daarmee worden de voetsporen van president Bouterse gevolgd, die bij zijn terugkeer uit Cuba, waar hij een medische ingreep onderging, onomwonden verklaarde dat de overeenkomst door de regering ondertekend zal worden’, werd geconcludeerd door bepaalde kijkers en luisteraars.
Het kostenplaatje
‘De media-attentie die de commissie gaf aan haar informatiesessie heeft een kostenplaatje. Het televisiestation SCCN van Sardjoe heeft de bijeenkomst ook live uitgezonden. Hoeveel heeft uw televisiestation daaraan verdiend?’ Sardjoe: ‘Geen cent. Ik breng de overheid niets in rekening als het om het algemeen belang gaat’.
HD

error: Kopiëren mag niet!