Ramdjan: “Men is hardnekkig in het vervuilen”

1Ramdjan _Men is hardnekkig in het vervuilen_Glenn Ramdjan van Stichting Support Recycling Suriname (Suresur) zegt dat diverse studies zijn gedaan voor een vuilverwerkingsoven te Ornamibo. “Er is echter te weinig afval in Suriname om een oven dag en nacht te laten blijven draaien. Je kunt de oven niet aan en uit zetten”, zegt de coördinator van Suresur. Een belangrijke oplossing volgens Ramdjan is om minder vuil in het openbaar te gooien en minder plastic te gebruiken. Ook het meer scheiden van afval helpt bij het verminderen van de afvalvolumes. “Hoe beter je afval scheidt, hoe minder vuil je overhoudt om naar de vuilstortplaats te brengen.”
Ramdjan zegt dat de bevolking echter hardnekkig is. “Men is hardnekkig in het vervuilen van het land. Alles ligt op de grond en mensen wandelen erin.” Ramdjan zegt dit naar aanleiding van zijn waarnemingen tijdens de recentelijk gehouden “clean-up” acties, waarbij Suresur een mede-coördinerende rol had. Als afval goed gescheiden wordt, dan voorkom je dat bepaalde soorten afval meegaan naar de vuilstortplaats. Dit proces is volgens Ramdjan in ontwikkeling.
Natville Pengel, voorlichter van Openbare Werken, bevestigt tegenover Dagblad Suriname dat huisvuil reeds op vaste plaatsen wordt gestort te Ornamibo. De voorlichter geeft ook aan dat de achterstand die er was om Ornamibo af te dekken met zand ondertussen is ingelopen. Verder is de dienst momenteel bezig het tekort aan controleurs in te lopen. Bij elke dienst zijn er drie tot vier controleurs aanwezig op de vuilstortplaats. Zij houden toezicht op de ladingen vuil die binnengebracht worden en geven tegelijkertijd aan waar het vuil gelost moet worden. De controleurs oefenen ook controle uit op de machines die op Ornamibo werkzaamheden verrichten.
Ook met NV EBS zijn er goede afspraken gemaakt. Het energiebedrijf zorgt voor een goede verlichting in de avonduren te Ornamibo, aangezien er ook s’ avonds wordt gewerkt. Hiermee wordt de veiligheid van de personen die in de avonduren werken gegarandeerd, zegt Pengel.
RB

error: Kopiëren mag niet!