Aasgieren bij SML neutraliseren

Door de uitvoerders van een project dat ertoe moet leiden dat het eens florerende bedrijf onder Stichting Machinale Landbouw (SML) weer actief wordt, is bekendgemaakt dat deze week het een en ander zal worden afgerond. Er wordt gesproken over rehabilitatie van SML. SML is een stichting die behoort te staan onder leiding van een bestuur. Deze stichting is ooit eens door de Surinaamse overheid opgericht en moet staan onder de supervisie van de minister van LVV als vertegenwoordiger van de regering. Het bestuur van SML is niet geheel transparant en helder voor de Surinaamse samenleving. De SML ging en gaat nog steeds als rechtspersoon over een landbouwgemeenschap (woon-, werk- en leefgemeenschap), die bekend staat als Wageningen. Dat betekent dat de stichting op zijn naam moet hebben staan een aantal bezittingen, bestaande uit landbouwmachines en fabrieken (faciliteiten), onroerend goed waaronder de grond van Wageningen en eventueel een gedelegeerde bevoegdheid om te beheren en te beschikken over de gronden van Wageningen. Enkele jaren terug is door deze regering het plan bekendgemaakt dat Wageningen weer operationeel zal worden gemaakt. De grond zou worden verdeeld onder de bewoners en die zouden worden gestimuleerd om in georganiseerd verband aan landbouw te doen. De SML had onder deze omstandigheden eigenlijk moeten streven naar het opzetten van een coöperatie, waardoor de bevolking met de beschikbare grond aan hun toegewezen, een bepaalde gewas zou kunnen verbouwen voor bijvoorbeeld de export. Bijvoorbeeld denken we dan aan een Landbouwcoöperatie SML Wageningen. Deze coöperatie en de SML gaan dan een samenwerking aan. De SML blijft een deel van de bezittingen beheren en een deel moet reeds overgedragen zijn aan de bewoners die deze dan inbrengen in de coöperatie. Belangrijk is dat aan het eind van de dag Wageningen weer floreert, dat werkgelegenheid ontstaat en dat de productie op gang komt. Deze activiteit zou dan moeten leiden tot ondernemerschap, werkgelegenheid en minder armoede. SML stamt uit de koloniale tijd en was ooit een succesverhaal. Het bedrijf zou een voorbeeldfunctie ooit hebben gehad in het Caribisch gebied wat betreft moderne landbouw, maar degradeerde tot een voorbeeld van corruptie en wanbestuur, onder leiding van de NF-partijen. De VHP komt voort uit een landbouwgemeenschap, de NPS komt voort uit een consumentengemeenschap. Die twee groepen hebben in de NF-combinaties op gespannen voet met elkaar gestaan en uiteindelijk heeft dat geleid tot de ondergang van de landbouw en een heleboel rechtspersonen (stichtingen, landbouwproefstations, staatsbedrijven, landbouwcoöperaties) die bedoeld waren om landbouw in Suriname te stimuleren. Met name de NPS posteerde managers in sectoren waarmee ze als partij totaal geen affiniteit had, zelfs een tegenstander van het prioriretiseren van deze sectoren was. Zo werden managers gedirigeerd naar bedrijven om ze van binnenuit kaal te plukken en uit te hollen. Zo werd de NPS strategie om de VHP klein te houden tot uitvoering gebracht en met succes. De gebeten hond bleef de totale Surinaamse natie die nog steeds sterk afhankelijk is van de monocultuur, nu dus goud en in mindere mate olie. Onder het bestuur van de NF-partijen is de productie in Suriname zwaar verwaarloosd en het lijkt bijna op een moedwillig kapot maken en letterlijk kaalvreten van een sector. Er zijn zoveel agrarische stichtingen opgezet, waarnaar niemand omkijkt. Het grond om landbouwproeven te doen en steeds andersoortige modelbedrijven op te zetten is door politici onderling verdeeld, zelfs grond om scholen en speelpleinen op te zetten is onderling verdeeld. De huidige politieke constellatie is vrolijk voortgegaan op de weg die geplaveid is door de grote goeroes uit de NF-partijen. Recent is het simpele bericht in de krant verschenen dat SML zal zijn geheractiveerd door een bedrijf Westland Sama Group. Er zou zogenaamd ‘alles” aan gedaan zijn om SML nieuw leven in te blazen. De bedrijfsleider heeft nog niet exact uit de doeken gedaan wat is gerehabiliteerd. Het aanstellen van een nieuw bestuur kan ook worden begrepen onder het rehabiliteren van een stichting. Men moet concreet uitleggen welke werken zijn uitgevoerd en hoeveel dat heeft gekost. Het werk is aan een bedrijf gegund en de vraag is of dit bedrijf in relatie staat tot het huidige politieke regime. Er zijn namelijk enkele koningen, half koningen, keizers en krijgsheren die in het tamelijk ingetogen en achtergestelde Nickerie hun territoria onderling hebben verdeeld. In de afgelopen maanden is er veel kritiek vanuit de politiek geweest over vermoedelijke duistere handelingen die tijdens de renovatie zouden zijn gepleegd. Kennelijk is het weinige dat nog was overgebleven nog door een aantal onaantastbare aasgieren weggedragen. Wageningen is een landbouwgemeenschap die kapot is gemaakt door de politiek gedirigeerd vanuit Paramaribo. De onderdanige bevolking is debet aan het kapot gaan van die florerende gemeenschap. Men heeft wanbestuur en corruptie geaccepteerd en getolereerd en daarmee deze ook ondersteund. Zodoende is men medeplichtig en –schuldig aan de ondergang van de eigen gemeenschap. Wie staat achter Westland Sama Group? Is de rol van dit bedrijf uitgespeeld na het uitvoeren van de opdracht?

error: Kopiëren mag niet!