Riad Nurmohamed: “Ontheffing Zijler is rancune”

Het Examenbureau is thans onderworpen aan een ‘reorganisatie’. Volgens de beleidsinzichten van de Onderwijsminister Lilian Ferrier is het waarnemend hoofd van het Examenbureau, Joyce Zijler, aan een vervanging toe per 1 oktober 2018. Haar ontheffing kwam als een donderslag bij heldere hemel. Zijler werd namelijk op 20 september ingelicht over deze aankondiging met vermelding dat het reorganisatiegesprek gepland staat op 21 september. In de optiek van de volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed (VHP) duidt deze werkwijze op rancune. Vakbondsleider Wilgo Valies heeft ondertussen ook laten merken dat het geval van Zijler niet door de beugel kan. Vandaag, tijdens de algemene ledenvergadering (alv) van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), komt deze kwestie ter sprake.
“De manier waarop de ontheffing heeft plaatsgevonden, is niet correct. Er dient een bepaalde procedure in acht genomen te worden voordat men overgaat tot de ontheffing”, beklemtoont Nurmohamed in gesprek met Dagblad Suriname. Alhoewel het ontheffen van ambtenaren legaal is, betekent dit niet dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan de laars gelapt moeten worden, voert hij aan. “We zien dat dit soort gevallen onder het mom van ‘veranderde beleidsinzichten of reorganisatie’ zich vaker voordoen in regeringsverband.” Daarom heeft Nurmohamed zich voorgenomen om een conceptwet ‘Strafbaarstelling van politici bij ongegronde ontheffingen’ voor te bereiden. De nadruk wordt hier sterk gelegd op ontheffingen bij vooral topfuncties door ministers en directeuren zonder in achtneming van transparantie, bewezen argumenten en behoorlijk bestuur. “De conceptwet is pas in januari 2019 af.”
In het kader hiervan roept Nurmohamed een ieder, die met een dergelijke ontheffing te maken heeft gehad, op om zich aan te melden bij de VHP-fractie. “Zo kunnen we dan de gevallen onderzoeken. Zodra iemand een bepaalde positie heeft verworven, gaan ze ervan uit dat ze een koning zijn en dat moet ophouden.” Wat het specifiek geval van Zijler betreft, heeft Nurmohamed indicaties dat het motief van de ontheffing betrekking heeft op het positief kunnen beïnvloeden van de landelijke slagingspercentages. “In de afgelopen 2 jaren heeft het Onderwijsministerie geprobeerd om de onderwijsresultaten te manipuleren om te wijzen dat het beter gaat met de scholieren in Suriname. Deze indicaties heb ik uit het veld gehad.” Nurmohamed brengt in herinnering dat na 2015 veel schoolleiders vervangen zijn. Ook werd door een coalitielid geopperd dat de moeilijkheidsgraad van de examens veel te hoog is. “Dit vormt ook een indicatie om aan te nemen dat er veel meer schuilt achter de ontheffing van Zijler”, aldus Nurmohamed.
KSR

error: Kopiëren mag niet!