Gedupeerde bewoners Danny’s Villapark: ‘Wij leven in onzekerheid’

Gedupeerde bewoners Danny’s Villa Park (1)
Gedupeerde bewoners Danny’s Villa Park (2)Een week nadat bewoners van Woonpark Anjer (voorheen Danny’s Villapark) middels het indienen van een petitie aandacht van De Nationale Assemblee (DNA) vroegen voor hun nood, blijkt dat tot op dit moment er geen enkele verandering is gekomen in de situatie. Met uitzondering van VHP-parlementariër Krishna Mathoera heeft geen enkele volksvertegenwoordiger in deze recesperiode de ruimte genomen om persoonlijk de grieven van de mensen aan te horen. “Op 13 september hangen de veilingen van de percelen nog steeds boven ons hoofd”, zegt Vijay Gauri, één van de benadeelden in deze kwestie, aan Dagblad Suriname. De onzekere situatie heeft ook invloed op de gezondheid van vele mensen, want over amper 5 dagen is het onderdak waarvoor zij gezweet en gewerkt hebben in handen van derden. Aan regeringsautoriteiten wordt gevraagd deze veiling stop te zetten. De bewoners vragen zich af hoe het mogelijk is om hun huis kwijt te raken, terwijl zij over kwitanties en perceelpapieren beschikken. Zij halen aan dat zij blote percelen hebben gekocht en daarop huizen hebben neergezet. “Wij leven in onzekerheid. Ik heb een moeder in huis met hartproblemen. Als de veiling doorgaat, weet ik niet of zij deze schok zal kunnen verdragen”, zegt een andere verontruste bewoner. Volgens de bewoners heeft Mathoera een brief geschreven naar minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB). Echter, de bewoners tasten nog in het duister over welke stap de bewindsvrouw zal ondernemen.
Vervalste perceelkaarten
Gauri wijst zowel de ministeries van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) als wijlen Surindre Mungra aan als boosdoeners voor de huidige problemen in het woonpark. Het is RGB die het groot stuk grond grenzende aan de Wolframstraat enkele jaren terug toewees aan Mungra ter uitoefening van de landbouw, waarna laatstgenoemde een vergunning bij OWT&C (toen Openbare Werken) aanvroeg om gemelde terreinen te verkavelen en te verdelen. Tot ergernis van velen wachtte de verkavelaar niet op de toestemming van Openbare Werken, maar maakte een vervalste perceelkaart met extra fictieve percelen, waarmee hij deze percelen na verkaveling voor enkele duizend euro’s doorverkocht aan de huidige bewoners. Op de originele versie staan slechts 175 percelen aangegeven. Alle percelen met een nummer hoger dan 175 zouden ongeldig zijn. Mungra heeft op meerdere momenten hypotheken genomen op het verkavelingsproject, ondanks een groot deel van de percelen reeds verkocht was. Uiteindelijk zijn er nu 26 schuldeisers die hun geld opeisen. “Je werkt zo hard, koopt een stuk terrein, waarna je met de weinige middelen nog probeert een huis te bouwen. We hebben niet gekraakt, geoccupeerd of gestolen. Wij hebben keihard Euro 9.000, Euro 12.000 of zelfs Euro 13.000 betaald. Waar is de regering? Kan zij niet inzien op welke wijze er hier is gefraudeerd”, voegt Gauri aan toe.
Aandacht vragen president
Nu het parlement de groep voor de zoveelste keer in de steek heeft gelaten, wordt de overweging gemaakt om aandacht te vragen van president Desi Bouterse en minister Samsoedien. De benadeelden vinden dat politici niet alleen tijdens verkiezingstijd aandacht moeten vestigen op de noden van Surinamers, maar ook wanneer de echte problemen zich op andere momenten voordoen.
FR

error: Kopiëren mag niet!