Voortzetting aangepaste werkwijze bij Dr. Jules Sedney Terminal

In een eerdere publicatie is aangegeven dat de NV Havenbeheer Suriname van start gaat met een aangepaste werkwijze voor het toelaten van transporten met of zonder lading naar en van de haven. Voor het vlot doen verlopen van deze werkwijze is het nodig, dat de scheepsagent correcte en volledige ladinginformatie verstrekt aan Havenbeheer. Zulks heeft zich echter niet consequent voorgedaan, met als gevolg dat er bij sommige scheepsagenten enige mate van stremming van het proces heeft plaatsgevonden.
Havenbeheer heeft omwille van het algemeen belang besloten om het gestremde transport toch te faciliteren. Echter blijft gelden dat de juiste en volledige ladinginformatie dienen te worden verstrekt om herhaling te voorkomen. Havenbeheer zal al het nodige ondernemen om een vlotte doorstroming van het logistieke proces te bewerkstelligen.

error: Kopiëren mag niet!