Belangenverstrengeling op PL-traject

Eén van de trajecten waar de wanorde radicaal is, is de PL (Paramaribo-Lelydorp)-route. Een verontruste PL-bushouder heeft wederom zijn beklag gedaan bij Dagblad Suriname om langs deze weg aandacht te vragen van de nieuwe minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel. Hij is ook een van de ministers die op 4 april 2018 gereshuffeld is. De PL-bushouders hopen dat de nieuwe minister een luisterend oor zal hebben voor de taferelen waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het betreft de conflicten die er ontstaan als gevolg van de belangenverstrengeling, waarin de hoofdcontactpersonen van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) verwikkeld zijn. De hoofdcontactpersonen, die als een aanspreekpunt fungeren bij wie de bushouders hun misnoegen kunnen uiten, zijn zelf ook bushouders. Hierdoor bevoordeelt PLO de contactpersonen. Op deze wijze kunnen zij hun bussen anytime inzetten. “Ze hebben wel een vergunning, maar ze wachten niet op hun beurt. Ze rijden wanneer ze hebben willen, zonder rekening te houden met de overige PL-bushouders. Zo moeten wij in de rij staan om in aanmerking te komen voor een rit, maar de bussen van de contactpersonen halen de passagiers bij de eindhalte in de stad rechtstreeks op”, licht de benadeelde toe.
De bushouders willen niet langer het doelwit worden van dergelijke onacceptabele taferelen en hopen dat de minister wat voor hen zal kunnen betekenen. Onlangs heeft een van de PL-contactpersonen, Rawien Bajnath, tegenover de krant verklaard reeds alle wegen bewandeld te hebben om de chaos op het PL-traject te verhelpen, echter mocht niets baten. Hij stelt dat het ministerie en het Korps Politie Suriname (KPS) een verandering kunnen brengen aan de illegale bussenproblematiek en ontregelingen op de particuliere trajecten door beleid en sancties te bepalen. Volgens Bajnath heeft PLO niet de bevoegdheid om dit in haar eentje te bewerkstelligen. “Bajnath is juist degene die zijn eigen bussen inzet wanneer hij wil. Hij komt helemaal niet op voor ons en misdraagt zich zelfs tegenover ons! Wanneer we dit doorspelen aan het ministerie, scheldt Bajnath ons uit. De meerderheid van de PL-bushouders wil hem niet meer als hoofdcontactpersoon”, aldus de PL-bushouder.
Reactie Bajnath
Dagblad Suriname confronteerde Bajnath met de voornoemde verwijten. Hij ervaarde dit totaal niet als een schok. “Ik ben niet degene die achter het stuur zit; ik heb chauffeurs in dienst. Als zij nu een fout begaan, is de controledienst van het ministerie toch vrij om op te treden? Tot nu toe heb ik geen klachten gehad vanuit de controledienst.” Bajnath was evenmin verbaasd met het nieuws dat hij niet gewild is onder de PL-bushouders. “Als contactpersoon doe ik niet alsof mijn neus bloedt; ik ontmantel bushouders die niet weten hoe het hoort.” Zo heeft Bajnath getracht om samen met het ministerie een manier te bedenken om de illegale bussen aan te pakken. Dit geschiedt sedert een week door de oude TCT-stickers te vervangen met nieuwe, waarop OWT&C is aangegeven. Zodra een bus niet van de nieuwe sticker is voorzien, wordt er opgetreden door de controleurs van het ministerie. “Er zijn bushouders die zelf hun bussen inzetten om illegaal te rijden. Zij hanteren de oude stickers. Voor de politie was het moeilijk om na te gaan welke bus illegaal is. Door de nieuwe stickers is dit probleem verholpen en kan er hard opgetreden worden tegen hen. Dit is waarschijnlijk niet positief overgekomen bij de PL-bushouders”, aldus Bajnath.
KSR

error: Kopiëren mag niet!