OS Dijkveld onder water

O.S Dijkveld onder waterDe ongemakken die regenbuien met zich meebrengen als gevolg van infrastructurele beperkingen, is voor niemand een geheim. Niet alleen de wegen raken namelijk onder water maar ook de scholen. Zo is de basisschool OS Dijkveld wederom getroffen door een flinke regenval. Hierdoor is er een onhygiënische toestand ontstaan waarbij de kinderen lopend over straattegels die als een looppad zijn gelegd, de lokalen moeten betreden. Dit bevestigt een verontruste ouder tegenover Dagblad Suriname. De ouder deelde mee dat de kinderen hierdoor weleens in het vies water terechtkomen en in die onhygiënische toestand in de klas moeten plaatsnemen. De ouder vraagt zich af waarom de leerkrachten de ouders niet tijdig op de hoogte stellen over dergelijke voorvallen, zodat de ouders kunnen ingrijpen.
Wateroverlast opgeheven
De nieuwsdienst confronteerde het schoolhoofd hiermee. Volgens de schoolleider is er inderdaad sprake geweest van een ongerief, maar dat is donderdag verholpen. “Het is niet dat de school constant onder water loopt; er is een afwateringsprobleem dat donderdag is opgelost. Als de school onder water zou zijn, was de tent allang gesloten. We hadden al een hele poos geleden contact opgenomen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) maar die zijn pas donderdag komen opdagen.” Het schoolhoofd benadrukt dat zij samen met haar overig personeel als het ware aan handen en voeten zijn gebonden als de bevoegde instanties niet terstond ingrijpen. Voor de schoolleider was het overigens een verrassing dat de leraren de ouders niet informeren over datgene wat de leerlingen op school overkomen. “Dit is helemaal niet waar. Het is wel erg dat ouders klachten deponeren aan de pers zonder de schoolleiding eerst op de hoogte te stellen”, aldus de schoolleider.
KSR

error: Kopiëren mag niet!