Aanreiken van tips om afwijkend gedrag onder de jeugd tegen te gaan

Aanreiken van tips om afwijkend gedrag onder de jeugd tegen te gaan (1)Het Vrouwenparlement Forum (VPF) is in aanmerking gekomen voor het Gender plus budget via het Bureau Forum NGO. In dit kader wordt in samenwerking met Stichting Marronage een viertal projecten uitgevoerd waarvan het eerste project is het Vrouwen Café. Er zullen vervolgens 3 sprekers zijn waaronder Renate Wouden, Emmy Hart en mr. Pocornie, op 24 maart 2018 die zich zullen buigen over zaken betreffende Leiderschap en opvoeding. De bedoeling is dat er op die avond een interactieve presentatie verzorgd wordt waarbij de handvaten die worden uitgereikt naderhand ook in een document van aanbevelingen zullen worden gepresenteerd. Minouche Bromet voorzitter van VPF geeft aan dat het actuele onderwerp handelt over het gedrag van onze jeugd, verhoogde criminaliteit en de vele vermissingsberichten van jonge meisjes. Veelal ligt de opvoeding bij de vrouw; thuis de moeder of oma of tante en op de scholen zijn het vaak vrouwelijke leerkrachten. “Wij willen graag tools, tips, aanbevelingen aanreiken aan opvoeders, schoolleiders, leerkrachten vanuit de rijke ervaring van de sprekers/inleiders. Alle drie sprekers zijn schoolleiders geweest en zijn nog steeds actief bezig met kennisoverdracht. Elk heeft een bepaald gebied van expertise maar is ook een aanvulling op de ander en zullen een korte inleiding presenteren waarna aan het eind een discussie zal volgen. Vandaar dit panel aan / van deskundigen”.
VPF zet zich in om de participatie van vrouwen in besluitvorming zowel kwalitatief als kwantitatief te verhogen. In 2011 is het VPF door de Amerikaanse Ambassade in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan “The Women’s Leadership Program”. Het VPF is de VS zeer erkentelijk hiervoor vanwege het feit dat zij kennis heeft gemaakt met diverse ideeën die een potentiele bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit van vrouwen. Een van de ideeën die indruk heeft gemaakt op het VPF is “The Women’s Bar”. Met het introduceren van een Surinaams model van “The Women`s Bar” is het VPF verzekerd van onder andere het leveren van een goede bijdrage aan de kennisontwikkeling bij vrouwelijke leiders, het creëren van een forum voor vrouwen om te netwerken en om de samenleving bewust te maken van de capaciteiten van vrouwen. Vaak denken vrouwen dat zij de enige zijn die worstelen met hun rol en plaats binnen bedrijven en politieke partijen en dat is niet zo. Het Vrouwen Café dient als een ontmoetingsplaats voor vrouwen om te netwerken alsook vrouwelijk leiderschap te versterken en te promoten.
Het VPF is de pre- election ingegaan. Het programma is dan ook gericht op de momenten voor en na de verkiezingen. Er zal in de post election fase gelet worden op de functies binnen de regering en coaching van vrouwelijke parlementariërs indien er behoefte daartoe is. Het VPF zal dus in 2018 -2020 de pre- election activiteiten uitvoeren en dit jaar komt nog het handboek voor vrouwen in besluitvormingsposities uit wat ook valt binnen de gender plus project.
NK

error: Kopiëren mag niet!