Centrale Markt zal kwartaal mogelijk afsluiten met half miljoen SRD aan inkomsten

De Centrale Markt is onder leiding van John Lecton heel veel veranderd (foto: Ricky Bahadoersing)
De Centrale Markt is onder leiding van John Lecton heel veel veranderd (foto: Ricky Bahadoersing)
De Centrale Markt Paramaribo (CMP), de grootste overdekte markt in het Caribisch gebied krijgt sinds de aanstelling van de nieuwe marktleiding, onder leiding van John Lecton, een veel betere organisatorische tint. Lecton stelt dat hij vanaf zijn aantrede heel veel werk heeft verzet. De markt had door de jaren heen een enorme achterstand opgebouwd qua onderhoud. Daarnaast was ook de financiële toestroom van de markt niet goed georganiseerd. Pas in de afgelopen periode wordt er getracht de cijfers bij te houden. Ook mag gerust gesteld worden dat de financiële verantwoording in het verleden nogal wat te wensen over liet. Nu wordt er zoetjes aan getracht de markt een beter en mooier aanzicht te geven.
Ontwikkelingen
Elke zondag werkt de markt met 20 gedetineerden aan het opfrissen van de marktruimte . De gedetineerden drukken volgens Lecton redelijker de kosten dan andere arbeiders. Een deel van de eerste verdieping onder de markt wordt momenteel opengebroken. Er zullen kleine units in de plaats daarvan komen voor kleine ondernemers. Lecton denkt aan haarstudio’s, nagelstudio’s, barbershops etc. Hij mikt meer op studenten die willen werken en dergelijke vakken beheersen. Over twee weken begint de CMP met de bouw van 12 stands. Er liggen al meer dan 100 aanvragen op tafel. De markt heeft inmiddels ook enkele toiletgroepen erbij gehad. Dit kwam tot stand na ruim 60 jaren van haar bestaan. Ook is er niet lang terug een ATM machine ondergebracht. De markt wordt nu regelmatig schoongehouden en het wordt waar nodig vaker geverfd.
Financiën
Het geld dat door de markt verdiend wordt, gaat rechtstreeks naar de districtscommissaris. Tot de tweede week van maart heeft de markt in het jaar 2018 in totaal SRD 386.311,84 aan inkomsten genoteerd. De markt heeft in de maand januari 2018 SRD 148.056,98 opgebracht. In februari is er SRD 148,349,17 genoteerd. In de eerste week van maart is SRD 59.760,47 en in de tweede week SRD 30.144,95 overgedragen. De resultaten over de derde week waren nog niet beschikbaar. Indien alle standhouders hun financiële verplichten op tijd nakomen plus de rest van de inningen (zoals parkeergelden) goed verlopen, zou gemarkt op weekbasis al gemiddeld SRD 60.000 kunnen innen. Er is in ieder geval een stijgende trend geconstateerd voor wat betreft de inning van standgelden. Er is gewerkt aan de frequentie van inningen. Daarnaast is de prijs per stand van 0,04 cent aangepast naar SRD 1 per M². De marktleider stelt moeite te hebben gehad met het overtuigen van de standhouders over de bestemming van het geld. Echter zijn de mensen nu minder sceptisch. Ze zien immers wat er allemaal met de geinde gelden gebeurt. De fysieke veranderingen onder de markt zijn duidelijk zichtbaar.
Standgeld
De standhouders betalen momenteel wekelijks SRD 1 per M². Standhouders die op meer dan 20 M² verkopen betalen SRD 0.55 per M². De betaaldienst heeft een doorstart meegemaakt. Er is geen exacte cijfermateriaal over het aantal stands onder de markt. Volgens de voorlopige telling zijn er meer dan 2500 standhouders. De inventarisatie duurt langer omdat een aantal standhouders van tijd tot tijd wegblijven. “Standjes die leeg zijn kun je niet zomaar aan iemand anders geven. Wij willen geen problemen hebben. Hoewel wij wel onze huisregels toepassen. Als je 1 maand niet betaald hebt en jij als standhouder je stand niet meer exploiteert, verlies je het”, stelt Lecton.
In het verleden is er volgens Lecton veel gedoogd bij de CMP. “Er zijn vele achterstanden. We moeten constant achter de standhouders aan zitten. Er is nu ook een boete systeem geïntroduceerd. Ik heb momenteel meer dan 170 mannen die willen komen staan op de markt. Mensen die al een stand hebben moeten daarom geen grappen maken”, vertel hij.
Slagen
De markt heeft in de afgelopen jaren een aantal slagen moeten incasseren. Lecton noemt een van de ontvangen slagen de ‘decentralisatie’ van de markt. Hij heeft het hier over de winkeliers die ook groenten verkopen. Rondom de markt waren er busterminals die verplaatst zijn. Parkeerruimtes zijn er bijkans niet. Vanwege deze ontwikkelingen wordt de markt minder aantrekkelijk voor bezoekers. Er wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren van de aantrekkingskracht van de markt. Er wordt hard eraan gewerkt om meer kopers en toeristen naar de markt te trekken. En dat lukt nu al aardig, stelt Lecton
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!