Afwateringssysteem dat borrelt als een privaat

1Afwateringssysteem dat borrelt (4)Het gedeelte van het ressort Rainville, dat ligt tussen de Tourtonnelaan, Schietbaanweg, Prinsessenstraat en Kolebriestraat, wordt verafschuwd door de bevolking. “Het slecht functioneren van het afwateringssysteem haalt de stand van de bewoners naar beneden en geeft de buurt het aanzien van een getto. De toestand geeft een verkeerd beeld van de mensen die er wonen. Het maakt ons ziek. De volksgezondheid wordt geschaad. Niemand haalt het uit mijn hoofd, dat de kras’ krasi en andere huid- en haarziekten, waarvan zoveel buurtbewoners last hebben, veroorzaakt worden door de bacteriën en andere ziektekiemen in de verstopte open riolering, waar het water het hele jaar door blijft liggen. Het vormt op vele plaatsen een brei, dat borrelt als ontlasting in een open privaat”, luidt het beklag van een leerkracht.
Oogluikend toelaten
“Het onvermogen van de regering om het probleem op te lossen, heeft ertoe geleid dat individuele burgers noodgedwongen naar eigen inzicht en mogelijkheid en uit eigen zak knutselen aan de riolering van hun terrein en het aangrenzend straatgedeelte. Iedereen voor zichzelf, de bestaande infrastructuur wordt opengebroken, er worden buizend gelegd tot aan de grens van het perceel waar de verstopte goot voor de deur van buurman het doorstroom blijft belemmeren. De overheid kan niet anders dan het oogluikend toelaten dat burgers tegen de regels in knoeien aan het afwateringssysteem. Volgens de voorschriften is alleen de overheid bevoegd om te sleutelen of aanpassing te verrichten aan het systeem.”
HD

error: Kopiëren mag niet!