Hofwijks ziet nog hoop voor Suriname

Zonder enig geuite intentie om de politiek in te gaan, ondervond politiek activist Curtis Hofwijks eerder al kritiek en imagoschade. “Zo vervuild is de politiek. Het is verworden tot het bedriegen, liegen, stelen zelfverrijking. Alles wat negatief is, wordt geassocieerd met politiek. De definitie van politiek heeft een steeds negatievere ondertoon door alles wat ons is overkomen als samenleving. Toch hebben wij de politiek nodig”, stelt Hofwijks. Hij deed deze uitlating op een bijeenkomst van Kenniskring afgelopen dinsdag.
Hofwijks noemde in dit verband ook de groep voorstanders (jongeren), die op zoek zijn naar een alternatief in de anti-overheid gedachte. Het is volgens hem belangrijk dat leiders deze groep jongeren niet negeren en toch proberen te begrijpen waarom hun houding zo is. “Hoe komt het dat het vertrouwen in de politiek wegzakt? Bouterse heeft het mooi gezegd. Surinamers vergeten snel. Ze kunnen hen dus nu voor de gek houden, voor de verkiezingen schijnwelvaart opbouwen en dan mensen omkopen. Mensen kiezen dan toch voor korte termijn voordeel”, meent Hofwijks.
Politiek zou zich naar zijn oordeel bezig moeten houden met het ordenen van de samenleving. Echter ziet hij van ordenen tot nog toe niets terechtkomen Er is meer wanorde dan orde. “Je vraagt je af hoe dat komt en wat moet gebeuren om dat te veranderen”, stelt Hofwijks. Voor de volgende generatie ziet Hofwijks bitter weinig positieve rolmodellen waar er naar kan worden opgekeken. “Als die er zijn, zijn die niet zichtbaar. Je moet ze echt opzoeken. Als je het zou rechtlijnen, biedt het weinig hoop voor de toekomst”, stelt de toekomstige politicus. Enkele opmerkelijke delen uit zijn 31 minuten durende toespraak waren: “Wij gedragen ons als jonkies in het land. Kijk maar naar onze houtsector. Onze natuurlijke hulpbronnen worden geroofd zonder dat wij als samenleving daarvan optimaal profiteren.”
Populariteitscontest
“De steeds toenemende groep niet stemmers geeft aan dat het vertrouwen in de politiek een enorme deuk heeft. Politiek is verworden tot een populariteitscontest. Inhoudelijke debatten genieten geen prioriteit”, beweerde Hofwijks. “Je weet wat goed is en wat niet goed is. Wij moeten ook de mantel der liefde in brand steken. De rol van de niet-stemmers zal belangrijks zijn. 3 is de meerderheid van 20, als 15 mensen niet stemmen. Door niet deel te nemen, zorg jij er dus voor dat het laagst ontwikkelde deel dat wel naar de stembus gaat, besluiten neemt voor jou. Wij hebben een nieuw Surinaams mensbeeld nodig. Wij moeten niet wachten op de volgende generatie om hen beter op te voeden”, vervolgde Hofwijks.
“Wij moeten werken naar kritische burgers die verantwoordelijkheid willen dragen. Iedereen weet dat de regering fout is. Echter, een groot deel van de samenleving gaat gebukt onder angst”, is Hofwijks van mening.
“Als de NDP in de oppositie was en Van Dijk Silos werd herbenoemd als voorzitter van het OKB, was OKB in brand. Dat is hoe de oppositie toen gevoerd werd. Wat is de oppositie nu? Onzichtbaar. Het lijkt alsof iedereen zit te wachten op wanneer zij mee mogen regeren”, aldus Hofwijks. Hij weigert echter te geloven, dat het nooit meer goed komt met Suriname. De activist zou daarom het initiatief hebben genomen om zijn stem te laten horen om de gevoelens van een deel van de samenleving kenbaar te maken. Daarnaast wenst Hofwijks te wijzen hoe het moet en hoe het anders kan.
Hofwijks concludeerde zijn toespraak door te stellen dat de samenleving zich laat leiden door angst. De situatie zoals deze nu is, wordt ook in stand gehouden door angst. Er zouden keuzes gemaakt moeten worden, uit liefde voor de medemens, de natuur en het land. Pas wanneer de keuzes uit liefde maakt worden, denkt hij de juiste keuzes te zullen zien.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!