Buurtbewoners houden onvoldoende rekening met scholen in hun omgeving

Een plaatje dat veel zegt over verkeersveiligheid rond de Ignatiusschool
Een plaatje dat veel zegt over verkeersveiligheid rond de Ignatiusschool
De overlast die scholen ondervinden van buurtbewoners en andere burgers werkt in vele opzichten negatief op het onderwijs. Een afgevaardigde van de Sint Ignatiusschool aan de Sint Josefstraat heeft tijdens de hoorzitting van ressortraad Paramaribo-Noord aandacht gevraagd voor omstandigheden rond de school, die het onderwijsproces frustreren. Wateroverlast, vooral veroorzaakt door de gebrekkige riolering, is al jaar en dag een probleem, hoewel deze toestand al enigszins verbeterd is. De overlast komt vooral van de buren.
De boosdoeners vrezen God noch gebod
Werkplaatsen die geluidsoverlast veroorzaken, verstoren de lessen. Relevante instanties hebben al meerdere keren opgetreden. Dan is het enige tijd stil om dan weer in alle hevigheid weer op te laaien. De koks onder de buren gebruiken massa peper en sterke kruiden die de ogen doen tranen. De boosdoeners vrezen God noch gebod. Beweerd wordt dat terrein dat aan de school toebehoort, onrechtmatig is geoccupeerd.
Verkeersveiligheid
Dagblad Suriname oriënteerde zich ter plaatse op een moment waarop er zich geen geluidsoverlast voordeed, maar werd ervan verzekerd dat de hel elk moment kan losbreken. Er werd een plaatje vastgelegd dat veel zegt over de verkeersveiligheid ter plaatse.
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: