Romeo Simons: ‘Openbaar vervoer overlaten aan de werking van de vrije markt’

Beroepsvervoerder Romeo Simons
Beroepsvervoerder Romeo Simons
“De overheid werkt aan de herstructurering van het openbaar vervoer. Echter, om een degelijk resultaat te bereiken, zal de schop er in moeten worden gezet. Iedereen, en ook ik ben de mening toegedaan dat het openbaar vervoer gestructureerd en bovendien bedrijfsmatig moet worden aangepakt. Dat is wel te doen, maar daar is goede wil, deskundigheid, kapitaal en meer voor nodig.”
Een bittere pil
Beroepsvervoerder Simons is de mening toegedaan dat de overheid er goed aan zou doen om het openbaar vervoer over te laten aan de vrijemarkteconomie. “Minister Hoefdraad heeft aangekondigd om het overheidssubsidiebeleid onder een vergrootglas te plaatsen en serieus bij te sturen. Waarom dan niet beginnen bij het openbaar vervoer. De bustarieven zullen als gevolg daarvan drastisch stijgen. Het zal een bittere pil zijn voor de consument, maar dat zal de bedrijfstak een injectie geven die haar van de pijn en een langzame dood kan redden. De bussen die momenteel de routes onderhouden, zijn heel oude bussen en ze zijn vanwege de staat waarin zij verkeren ongeschikt om passagiers volgens veiligheids- en andere regels te vervoeren. Een groot deel van de inkomsten van bushouders wordt opgeslokt door het onderhoud en het in rijdende staat houden van de voertuigen. Hoe lang kan dat worden volgehouden?”
Het genezingsproces
Bushouders zullen door marktconforme bustarieven te hanteren, beschikken over een op grond van de werkelijkheid gebaseerd inkomen, waardoor zij in staat zullen zijn om een beter bestaan te hebben en te investeren in het bedrijf. Dit alles zal er zeker voor zorgen dat het genezingsproces op gang komt. Het aan de vrijemarkteconomie overlaten van de tarieven alleen zal echter geen soelaas bieden. Het helingsproces moet dan worden voortgezet met degelijk beleid om het vervoersysteem toekomstgericht en houdbaar te maken. Een transportautoriteit is gewenst om daaraan richting te geven.
NVB en particuliere bushouders bijten elkaar
Simons: “Uit alles blijkt dat er een spanningsveld bestaat tussen de particuliere lijnbushouders en het NVB. Het bedrijf en de bushouders zijn concurrenten van elkaar. De tarieven die het gesubsidieerde staatsbedrijf hanteert, zijn veel lager. De tarieven zullen gelijkgesteld moeten zijn om ook het NVB in staat te stellen inkomsten te genereren en zelfstandig te worden. Het is in het algemeen belang gewenst dat het NVB en de particuliere bushouders goed op elkaar inspelen. Zij mogen elkaar niet bijten, zij moeten elkaar juist aanvullen. Het ‘wilde bussen’ imago van de particuliere lijnbushouders moet veranderen. De bushouders die uit duizend en één individuele personen bestaat en die elk hun eigen kar in hun eigen richting trekken, zullen een solide organisatie dienen op te bouwen.”
HD

error: Kopiëren mag niet!