Voortgang actie specialisten op 1 februari bekend

Terwijl patiënten nerveus in afwachting zijn om te horen als de aangekondigde acties van de specialisten voortgang zullen vinden, zal dit pas op 1 februari zelf bekend gemaakt worden. Het Staatsziekenfonds (SZF) en de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) hebben maandagavond de finale bespreking met elkaar gevoerd. Volgens de ondervoorzitter van de VMS, Fitzgerald Gopi, zijn er enkele technische gesprekken gevoerd met het bestuur van het SZF, die in een vrij positieve zin zijn verlopen. Er zijn in dit kader voorstellen gedaan door de VMS. De resultaten bereikt uit deze gesprekken zullen vanavond op een algemene ledenvergadering voorgelegd worden, waarbij de leden moeten aangeven als ze akkoord gaan met hetgeen bereikt is. Zo niet, gaat er wederom gesproken moeten worden met het SZF.
“De punten aangegeven in de brief hebben we besproken met SZF en we hebben voorstellen aangedragen. De punten die waren aangegeven, waren namelijk door de alv bekrachtigd en het is die alv die zich wederom zal moeten uitspreken als ze tevreden zijn met de bereikte resultaten”, zegt de ondervoorzitter. Over de gedane voorstellen wilde de ondervoorzitter vooralsnog niets zeggen. Het is dus wachten op de alv.
NK

error: Kopiëren mag niet!