Rusland vraagt zich af als Dodson weet waarover hij praat

Minister Regilio Dodson verduidelijkte onlangs in een persbericht van het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat de scalians op het stuwmeer geen werkzaamheden uitvoeren zoals dat beweerd wordt. “Ze zijn het meer niet aan het vervuilen, ze ruimen integendeel de kwikresten op”, weerlegt de minister eerdere berichtgeving. De bewindsman legt in het gesprek met het NII uit dat de vier scalians vanaf december op vier verschillende locaties in het stuwmeergebied het kwik aan het zuigen zijn uit het water. Door het zuigen en verwerken van het kwik laat de scalian vuil water achter. Dit hoeft geen probleem te zijn, aangezien het water zichzelf weer reinigt.
Oud-NH-minister Gregory Rusland behoort echter ook tot de groep mensen die deze bewering van de minister niet zo gauw wenst te geloven. Feit is dat de scalians ook zoals andere vormen van mijnbouw, schade aanrichten aan het milieu. De bijkomstigheid is dat het nu ook te maken heeft met water, wat een middel is om gemakkelijk giftige stoffen zoals kwik te verspreiden, waardoor het terechtkomt in onze voedselketen, met alle gevolgen van dien. Rusland begrijpt het sceptische rond het ‘opruimen van kwik’. Hij zou zich echter liever willen begeven op de wat fundamentelere zaken, die in orde moesten zijn alvorens men over denkt te kunnen gaan tot zo een zwaarwichtige operatie. “Wanneer je praat over een schoonmaakactie (rond kwikvervuiling) moet er een groot onderzoek daarachter schuilen. Dit om precies te kunnen waarnemen waar er en hoeveel kwik er voorkomt. Kwik zal je niet zomaar zien in de natuur en in het water. Er moet daar onderzoek voor worden gedaan. Ik ben bijna zeker dat het onderzoek niet gedaan is”, stelt Rusland.
Als zo een onderzoek gedaan zou zijn, dient de minister ook daarnaar toe te verwijzen. Meer nog is frappant dat de operatie zonder enige bekendmaking is gestart, waar iedere handeling van de regering normaliter breedvoerig door het staatsmedium wordt belicht. Het was een burger die de klok voor de bewegingen van de scalians op het stuwmeer heeft doen luiden. Rusland heeft het hierbij nog niet eens over de speciale apparatuur die nodig zou zijn om zulke operaties uit te kunnen voeren. “Er zijn protocollen om zelfs heel eenvoudige kwik te verschonen. Laat staan een dergelijke operatie, waarover de minister het heeft. Ik vraag mij af of de minister wel weet waarover hij praat. Het is niet zo simpel, vanuit een technisch oogpunt bekeken”, aldus Rusland.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!