Radjoe Bhikharie: “Er hangt mogelijk onfrisse lucht bij olielevering Wakay”

Voormalig voorzitter van de Werknemersorganisatie bij het Overliggend Waterschap bij het Multipurpose Corantijnprojekt (OWMCP), Radjoe Bhikharie, vermoedt dat er ongebruikelijke handelingen plaatsvinden bij de levering en bevoorrading van brandstof voor de generatoren van het Wakay pompgemaal. Bhikharie, thans voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), heeft tussen 2000 en 2014 onafgebroken leiding gegeven aan het OWMCP en stelt dat er altijd een gedoe is geweest met brandstofleveringen op het moment dat het MCP haar pompen in werking moet stellen voor de bevloeiing van rijstarealen. “Ik kan mij geen moment herinneren dat het vlekkeloos is geschied.” Als belangenbehartiger van de arbeiders van het MCP heeft hij zich ook vaker ontfermd over de rijstboeren en toen al bleek dat er heilige huisjes bestaan als het gaat om brandstof. “Wij hadden aan de toenmalige LVV-minister gevraagd om een onderzoek waar mogelijk de toenmalige directeur gesjoemeld zou hebben met brandstof. Helaas heeft de politiek zand erover gestrooid en is toen gepoogd om splitsing in de bond teweeg te brengen dat gelukkig mislukte.” Bhikharie vindt het daarom ook niet vreemd dat de oppositie nooit een onderzoek zal vragen, omdat zij deze structuur van corruptie heeft gecreëerd en de huidige machthebbers met ergere vormen op dezelfde wijze doorgaan.
Bhikharie vindt het jammer dat de boeren nu als het ware moeten bedelen voor water om hun rijstaanplant te redden. “Zij moeten nu extra kosten maken om met kunst en vliegwerk ons volksvoedsel garanderen. Door deze ontwikkeling zal het voornemen van minister Soeresh Algoe om hoger productie te halen letterlijk in water vallen. Het MCP is in de jaren tachtig opgezet uit middelen van de Europese Gemeenschap en had als hoofdtaak een waterautoriteit te worden. De waterschappen in de polders zouden onder haar beheer komen te vallen. De tragedie is dat dit nooit tot volle wasdom is gekomen dankzij de oude en de nieuwe oude politiek”, aldus Bhikharie.

error: Kopiëren mag niet!