Elke gepensioneerde landsdienaar moet nog SRD 3.375 ontvangen

BBGO: “Geen zicht op uitbetaling achterstand”

De gepensioneerde landsdienaren hebben net als in december 2017 ook in januari 2018 een koopkrachtversterking van SRD 375 ontvangen. Echter betekent dit niet dat deze gepensioneerden in een hoerastemming verkeren. De uitbetaling van de koopkrachtversterking vertoont namelijk een achterstand van SRD 3.375 per gepensioneerde ambtenaar. Dit werd bevestigd door Renate Wouden-Bhugwandas, voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), in gesprek met Dagblad Suriname. “Op dit moment hebben wij een achterstand van 1 maand van SRD 375 en 6 maanden van SRD 500 aan koopkrachtversterking, die nog uitbetaald moeten worden”, licht Wouden toe. Met de laatste tranche van SRD 200, welke in november 2017 is uitbetaald, is de afspraak voor wat betreft de terugwerkende kracht (twk) van SRD 1000 afgerond.
Volgens Wouden heeft de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, geen toezeggingen gedaan aan BBGO over de nog uit te betalen koopkrachtversterking. “Hij had op 11 oktober 2017 aan ons gezegd dat hij geen toezeggingen kan doen voor het jaar 2018, omdat hij geen overzicht had over de financieel-economische situatie van het land. Het blijkt dus dat die SRD 375 wel is uitbetaald.” Aangezien de ambtenaren wederom een koopkrachtversterking van SRD 500 zullen ontvangen aan het einde van de huidige maand, dient dit eveneens uitbetaald te worden aan de gepensioneerde landsdienaren. “In feite was er afgesproken dat de ambtenaren in januari geen koopkrachtversterking zouden krijgen, maar een loonsverhoging van SRD 500. Ik snap niet waarom dit niet is doorgegaan.” Reeds in het laatste kwartaal van 2017 deden geruchten de ronde dat deze loonsverhoging geen gestalte zou krijgen. Op grond van het staatsbesluit (SB 2015 no. 97) dient de regering bij elke verhoging of toelage voor de ambtenaren, de gepensioneerde landsdienaren eveneens uit te betalen.
BBGO rekent om die reden alsnog op een loonsverhoging bij de landsdienaren. “Een koopkrachtversterking is nu wel voordeliger, omdat je netto SRD 500 ontvangt, maar je pensioengrondslag wordt niet verhoogd.” Het pensioen wordt berekend aan de hand van de bezoldiging. “De mensen die bijvoorbeeld na 2 tot 3 jaren met pensioen gaan, hebben nu een probleem. Liever heb je een hoger loon; je zal wel meer belasting betalen, maar wanneer je een dagje ouder wordt, heb je een beter pensioen.” Doordat de loonsverhoging is uitgebleven, is BBGO teleurgesteld. De gepensioneerde landsdienaren hebben bovendien geen zicht wanneer de autoriteiten de achterstanden zullen inlopen. “Wanneer het de minister goed uitkomt, geeft hij dan die achterstallige koopkrachtversterking”, aldus Wouden.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: