Ex-gpk Rakijo veroordeeld; “Ik ga in hoger beroep”

De voormalige gewestelijk politiecommandant (gpk) van Nickerie, Robert Rakijo, zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. “Ik ga in hoger beroep”, zei Rakijo. Kantonrechter Siegline Wijnhard deed maandag uitspraak in de strafzaak waarin de ex- gpk terecht stond. In deze zaak heeft de rechter de verdachte conform de eis van de openbare aanklager veroordeeld, te weten een celstraf van 12 maanden, waarvan 11 voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van 3 jaar. De verdachte hoeft niet meer de bak in te gaan, omdat hij reeds een maand in arrest heeft uitgezeten. De magistraat was ten aanzien van het bewijs niet op een lijn met de vervolging. Anders dan de officier achtte de rechter diefstal van garnalen niet wettig en overtuigend bewezen. Zij achtte verduistering wel bewezen.
De ex-gpk heeft op 2 momenten in het jaar 2015 garnalen in beslag genomen. Deze in beslag genomen garnalen werd bij de familie A. in de vriezer opgeslagen. De gpk heeft op zijn beurt een vals proces-verbaal laten opmaken door een ondergeschikte en daarin liet hij opnemen dat de in beslag genomen garnalen waren bedorven, terwijl hij de eerste partij voor USD 100 heeft verkocht en het ander deel voor USD 300. De rechter heeft de verdachte voor afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving vrijgesproken. Voor verduistering van staatseigendom en in beslag genomen goederen legde de rechter de ontkennende verdachte een straf van 12 maanden, waarvan 11 voorwaardelijk, op. Ten aanzien van de geïnde boetegelden merkte de rechter op dat de verdachte dit geld in juni in beslag had genomen en pas in augustus heeft gestort. Op dit stuk had de rechter een inspecteur gehoord die verklaarde dat er geen sprake is van uniform beleid met betrekking tot de storting van de in beslag genomen gelden. De rechter heeft het idee dat er mogelijk verdachte bewegingen waren bij de dienstoverdracht en dat er een onderzoek is gestart. De verdachte heeft verzuimd om het dossier over te dragen, maar dan nog heeft de verdachte de boetegelden enige tijd onder zijn beheer gehad. De rechter achtte dit feit ook bewezen. Zij twijfelt niet eraan dat Rakijo als een harde werker is aangemerkt.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!