Onderzoek loopbaanperspectieven alumni Conservatorium Suriname

Gelet op de belangrijkheid van muziek binnen de verschillende branches stelt Charmain Belfor, student op het IBW University, dat er voldoende loopbaanperspectieven voor de alumni van het Conservatorium Suriname zijn binnen de muziekbranche in Suriname. Inmiddels is de eerste alumni afgeleverd aan de maatschappij. Zij deed in het kader van haar afstudeeronderzoek een toetsing van de loopbaanperspectieven van alumni (bachelors in muziek) van het Conservatorium Suriname, tot de reële muziekbranche in Suriname. In verband hiermee is een hoofd onderzoeksvraag geformuleerd: “Hoe is het gesteld met de loopbaanperspectieven van de alumni van het Conservatorium Suriname?”
Om de onderzoeksvraag te toetsen, is er nagegaan in welke mate de huidige alumni zich binnen de muziekbranche ontplooien. Uit haar onderzoek is naar voren gekomen dat 7 van de 8 alumni, als fulltime musici werkzaam zijn binnen de muziekbranche en 1 daarvan als parttimer. De instrumentalisten profileren zich overwegend binnen de profielen van sessiemuzikant, solist en docerend muziekprofessional. Het blijkt dat 65.4% van de studenten, na hun muziekopleiding aan het Conservatorium Suriname, zich willen gaan ontplooien als fulltime musici binnen de muziekbranche in Suriname, terwijl de rest van de studenten als parttime musici functioneren binnen de muziekbranche in Suriname.
Bij het onderzoek is er gebruik gemaakt van interviews aan de hand van verschillende samengestelde vragenlijsten bij diverse respondenten uit verschillende branches, waaronder de horeca, de overheid en een productie- en evenementen bureau. Ook enkele muziekdocenten, die verbonden zijn aan het Conservatorium Suriname, zijn hierin meegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat musici zich breed moeten oriënteren binnen de muziek, om de toegankelijkheid bij de verschillende branches te vergroten. Ondanks de alumni voornamelijk hadden gekozen voor het afstudeerprofiel van sessiemuzikant of solist, verzorgen zij ernaast ook muzieklessen.
Het verzorgen van muzieklessen is voor hen de basis voor hun muziekcarrière. Dit sluit aan op het doel van het Conservatorium Suriname, om namelijk het niveau van de muziekeducatie in ons land te verhogen. De voorwaarde hiervoor is dat muziekonderwijs minimaal door professioneel opgeleide musici verzorgd wordt. Verder is het gebleken dat er voldoende loopbaanperspectieven zijn voor alumni van het Conservatorium Suriname binnen de verschillende (muziek)branches in Suriname. Dit neemt niet weg dat de musicus bereid moet zijn om enerzijds hard te werken, anderzijds kansen moet creëren om succesvol te zijn als fulltime- en parttime musici. Succesvol zijn is mede afhankelijk van de attitude en de mentaliteit van de artiest. Belfor zal de rest van haar resultaten op vrijdag 19 januari presenteren voor de verdediging van haar thesis. Dit doet zij in het gebouw van het IBW om 18.00 uur.

error: Kopiëren mag niet!