Audrey Christiaan: ‘Overheidsvoorlichting is een politieke institutie’

Audrey Christiaan
Audrey Christiaan
Na de inwerkingtreding van de ‘Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden’ zal in algemene zin goede communicatie en voorlichting over de inhoud en uitvoering van de wet moeten plaatsvinden, onder meer vanuit de districtsbesturen en de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Natuurlijke Hulpbronnen, is door de regering aangegeven. Binnen de samenleving is er een stroming die sceptisch staat tegenover de overheidsvoorlichting. Toegegeven wordt dat de regering over alle technische middelen beschikt om de samenleving te kunnen bereiken.
Regering niet objectief
Uit de commentaren die in de loop van tijd zijn geuit, is de overheidsvoorlichting niet wat het zou moeten zijn. “De politieke opperheerschappij van het moment wordt in belangrijke mate in stand gehouden door het communicatie- en mediabeleid van de regering. De samenleving wordt geïnformeerd via Gouvernement TV, kanaal 8.3, de STVS, de SRS, Radio Boskopu, WWW De Boodschap, DNA media, met een eigen website, televisiekanaal, met life uitzending van vergaderingen via radio, tv, plaatsing op het Word Wide Web en YouTube. De media-units worden regelmatig aangevuld en uitgebreid met menskracht, massacommunicatiemiddelen en ruimten die door de regering worden opgezet en ingezet om het beleid, 24 uur per dag, 7 dagen in de week uit te dragen. Daar bovenop weet de regering zich verzekerd van de ondersteuning van meerdere regeringsgezinde particuliere mediahuizen. En voelt de particuliere media zich verplicht of geroepen om alles wat de regering meldt, te verspreiden maar er wordt getwijfeld aan de objectiviteit.”
Gekleurde informatie
Het Inheems platform Esav, bij monde van voorzitter Audrey Christiaan, is de mening toegedaan dat de regering de informatiestroom beheerst en absoluut aan de top staat van het mediagebeuren. Echter wordt gevreesd dat er onvolledige, eenzijdige en of gekleurde informatie zal worden verstrekt. Het is daarom aangeraden om het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting mede te doen plaatsvinden door deskundigen, kenners van de Inheemse geschiedenis en cultuur. “Er zijn gerespecteerde organisaties, instituten en personen die een positieve bijdrage kunnen leveren bij de ordening en erkenning van de grondenrechten. De overheidsvoorlichting is een politieke institutie. Wij zijn de mening toegedaan dat het informeren van de samenleving over grondenrechten, vanwege het gebrek van transparantie, niet kan worden overgelaten aan de regering, want het zal een vertekend beeld geven van de kwestie.”
HD

error: Kopiëren mag niet!