Subsidieregeling voor Nederlandse ondernemers

Vanaf 1 februari stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de DHI-regeling weer open. Met deze regeling kunnen Nederlandse ondernemers met internationale ambities een subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) in Suriname of elders ter wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland) stimuleert met deze regeling dat meer Nederlandse ondernemingen succesvol internationaal zakendoen. De Nederlandse vertegenwoordiging in Suriname kon de krant vertellen dat in de afgelopen jaren er meerdere missies van Nederlandse bedrijven in Suriname zijn geweest, waarbij werd gekeken naar de handelskansen in deze regio. De laatste missie dateert van oktober 2017. Hier deden ook ondernemers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan mee. Verder wordt de Nederlandse ambassade geregeld benaderd door Nederlandse ondernemers die geïnteresseerd zijn in Suriname. Het gaat dan bijvoorbeeld om het exporteren van goederen of diensten of het verzoek om informatie over een bepaalde sector.
Op dinsdag 23 januari 2018 organiseert RVO.nl daarom een informatiebijeenkomst voor de Nederlandse ondernemers. De eerste tender van 2018 opent op 1 februari 2018. De sluitingsdatum is 29 maart 2018 om 15.00 uur. Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde van 2018 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 2,5 miljoen voor overige landen. Na 23 januari zal een meting plaatsvinden van hoeveel aanvragen zijn ingediend, voor welke sub-sector (DHI) en voor welk land. Er worden alleen aanvragen in behandeling genomen van bedrijven die voldoen aan de voorwaarden zoals die beschreven worden door de RVO. Vervolgens wordt gekeken hoe groot de kans is dat de subsidieaanvraag ook tot een daadwerkelijke investering of handelsmogelijkheid leidt. Om de aanvraag de beoordelen, wordt dus gekeken naar o.a. de lokale context van het betreffende land en de track-record van de aanvrager.
DHI is vanaf 2018 ook opengesteld voor aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk. De regeling richt zich niet specifiek op Suriname, maar kan worden aangevraagd voor bijna alle landen ter wereld. De DHI-regeling bestaat ook al langer en er zijn in de afgelopen jaren ook enkele aanvragen goedgekeurd van Nederlandse ondernemers die geïnteresseerd waren in Suriname.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!