Droomverhalen verkopen kost geen geld

Het is heel makkelijk om droomverhalen te verkopen. Na enkele weken heb ik de president van Suriname weer via de televisie mogen zien en beluisteren. In vogelvlucht heb ik enkele zaken mogen volgen wat de president op oudjaars- en nieuwjaarsavond naar voren gebracht heeft op de televisie. Had ik mijn beide ogen gesloten en naar de televisie geluisterd dan hoorde ik weer de oude droomverhalen van 1980. Na 38 jaar is er niet veel veranderd in het verkopen van droomverhalen van deze machthebber. Ik hoorde de president voor de zoveelste keer zeggen dat in 2018 de mondingen van de Suriname- en de Nickerierivier uitgebaggerd zullen worden; na 7 jaar hoor ik weer dat de regering in 2018 i.p.v. 18.000 nu 1.000 woningen gaat bouwen; na 7 jaar hoor ik weer dat in 2018 de agrarische sector weer tot bloei gebracht zal worden; na 7 jaren hoor ik weer dat 1.000 boeren ondersteuning gaan krijgen om niet traditionele landbouwproducten te verbouwen en te exporteren in 2018. Ik zal de andere droomverhalen van mijn president voor andere schrijvers en praters overlaten. De prater/bushouder Edmund D. zal zeker nog extra aandacht besteden aan de droomverhalen van deze president die hij zo adoreert.
Wat een minachting van deze regering voor de agrarische sector
Elke dag lees ik in de krant dat de overheid ( met name het Ministerie van Financiën) nog geld moet storten voor de bushouders, boothouders, de ziekenhuizen en andere instellingen. Op 31 december 2017 las ik een artikel op Starnieuws dat de overheid twee maanden achterstallig is om de salarissen van de medewerkers van ADRON uit te betalen. Ik volg de ontwikkelingen van de rijstbouw regelmatig op de voet, vanwege mijn binding met de rijstbouw. Volgens Starnieuws werken er 60 mensen bij ADRON. Per maand wordt er aan salaris SRD 220.000,00 uitbetaald. Op jaarbasis wordt het ongeveer 12X SRD 220.000,00= SRD 2. 600.000,00( afgerond SRD 3000.000,00).
De inkomsten van ADRON bedraagt uit twee componenten
De niet ingewijden hebben weinig zicht wat zich in deze sector afspeelt. Elke rijstexporteur moet op elke ton rijst of cargorijst die hij exporteert SRD=10,00 als bijdrage leveren aan ADRON. Uit statistiekcijfers blijkt dat op jaarbasis ( twee seizoenen) ongeveer 100.000 ton rijst of cargorijst geëxporteerd wordt. Op jaarbasis is de bijdrage van de rijstexporteurs ongeveer 100.000 ton x SRD= 10,00=SRD=1000.000,00. Dit geld moet door Financiën overgemaakt worden aan ADRON. Dit geld wordt gebruikt voor andere doeleinden door minister Hoefdraad. Verder moet de minister van Financiën ook middelen beschikbaar stellen voor ADRON om goed zaaizaadbedrijf te produceren voor de rijstboeren.
De regering heeft 60 mensen in dienst genomen en zij moeten op tijd uitbetaald worden. Dat noemt men behoorlijk bestuur. De Minister van Financiën is bezig ADRON kapot te maken door de medewerkers niet op tijd te betalen, terwijl de exporteurs hun bijdrage al geleverd hebben. Aan de andere kant hoor ik de president op de televisie zeggen dat hij prioriteiten geeft aan de agrarische sector. Wie verkoopt de droomverhalen aan het Surinaamse volk ; wie houdt wie voor de maling (ik zal niet zeggen dat de agrariërs door deze machthebbers voor de gek gehouden worden). Op minister Algoe doe ik een beroep om ADRON goed door te lichten. Waarvoor heb je 60 medewerkers nodig , terwijl er nauwelijks zaaizaad geproduceerd wordt voor de Nickeriaanse rijstboeren.
Een grote schande voor Suriname
Het is een grote schande voor ADRON (het Ministerie van LVV) en de totale regering, onder leiding van Bouterse / Adhin, dat zij de kennis niet hebben om voldoende zaaizaad te produceren voor de rijstboeren die ongeveer 30.000 ha per seizoen inzaaien. Het is een grote schande dat de rijstboeren van Suriname het grootste deel van het zaaizaad uit Guyana moeten importeren.
Nickerianen worden in hun eigen vet gebakken
Op 31 december 2017 is er een grote pagara-estafette gehouden in Nieuw- Nickerie. Dank zij RTV kanaal 7-1, kon ik de pagara-estafette live op de beeldbuis volgen in Paramaribo. Ik zag de commissaris glimlachen en anderen die met organisatie bezig waren. Toen de journalist de route doorgaf van de pagara-estafestte, had ik al een indicatie over de lengte van de pagara, maar de journalist gaf later de lengte van 800 m door. Een eenvoudige rekensom leert mij (uitgaande van SRD 40 per meter pagara) dat die estafette ongeveer 800m X SRD 40= SRD 32.000 gekost heeft. Geen nood als je uit jouw eigen zak betaalt. Bronnen hebben mij uit Nickerie vermeld dat ondernemers opgebeld zijn geworden door de organisatie, namens de hoogste baas van het district, en geld gevraagd hebben om die pagara -estafette te sponseren. Ik zal niet verder ingaan op deze materie. Geld ophalen/bedelen om een show weg te geven, geeft ons ook de kwaliteit, de bedelmentaliteit en het niveau van onze bestuurders.
Wat staat de Surinamers (in het bijzonder de Nickerianen) te wachten in 2018
1).Op jaarbasis betalen de rijstboeren al aan de overheid SRD 24.000.000,00 aan government–take aan diesel. (60.000 ha x165 liter diesel x SRS 2.50 = SRD 24.000.000,00 (24 miljoen) 2).De rijstexporteurs dragen ongeveer SRD 1.000.000,00 aan ADRON over. 3).De belasting aan grondhuur van SRD 200,00 voor één ha rijstareaal staat voor de deur. 4).De directeur van EBS, de heer drs.Rabindre Tewari Parmessar, heeft al aangekondigd dat de EBS per jaar SRD 1.000.000.000,00 (een miljard) subsidie geeft aan de verbruikers. Op maandbasis wordt het ongeveer SRD 165.000.000,00 (SRD 165 miljoen). De ondernemers (de rijstverwerkers, de fabrikanten, de winkeliers) en de grote huishoudens gaan dit moeten betalen. Deze regering zegt vaak:” De bredere schouders gaan ook de zware lasten moeten dragen”.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!