Jairam: “Toename grondhuurkosten zal op den duur weinig staatsinkomsten opleveren”

“De koopkracht is behoorlijk afgenomen vanwege de maatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Elektriciteit, water, telefoon, benzine, voedingsmiddelen, vrijwel alles is verhoogd. De burgers hebben het al heel moeilijk. En als zij nog meer belasting gaan moeten betalen op grondhuur, is dat het toppunt.” Dit is de zienswijze van Soedeshchand Jairam, landbouwkundige/macro-econoom tevens voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), ten aanzien van het verhogen van de grondhuurkosten per 1 januari 2018. In gesprek met Dagblad Suriname beklemtoont hij dat het agrarisch productiebeleid thans weinig voorstelt. “Onze voedselbalans wordt steeds negatiever; we importeren meer voedsel dan dat wij exporteren.” Dit betekent dat de toename van de grondhuurkosten een negatieve impact zal veroorzaken op de productiesector. “Op een gegeven moment zal de regering juist minder inkomsten verkrijgen dan dat zij beoogt. Wanneer de productie zal afnemen, zal de werkloosheid namelijk toenemen. De aanpassing van grondhuur zal dus doorwerken op de koopkracht van de consument.”
De landbouwkundige merkt op dat de winstmarge van de producenten reeds is gereduceerd, wat de aantrekkelijkheid van de productiesector aanzienlijk aantast. “Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken waarmee producenten te kampen hebben. Een slechte infrastructuur en watervoorziening zijn hiervan enkele voorbeelden.” Deze toestanden worden door de autoriteiten bovendien niet duurzaam aangepakt. Daarom adviseert Jairam dat de regering creatief te werk gaat bij het vergroten van de staatsinkomsten. Daarbij geeft hij als suggestie het belasten van de grondhuurbezitters, die hun cultuurplicht niet hebben voldaan. “Er zijn veel mensen die met grond speculeren. Zij moeten aangepakt worden en niet mensen die wel productief bezig zijn. Op deze manier kan men tevens gedwongen worden om te produceren.” Al bij al zal de verhoging van de grondhuurkosten op lange termijn niemand ten goede komen. Het beleid moet onderworpen worden aan duurzame voordelen in plaats van tijdelijke baten.
KSR

error: Kopiëren mag niet!